GWSW Ontologie  -  GWSW-Basis - conceptversie 1.5


 heel woord

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Module Basis - conceptversie 1.5


Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen (stelsels) en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.
Het GWSW is een open datastandaard volgens het linked data principe die door Stichting RIONED namens de sector is ontwikkeld. Het is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

Via deze website kunt u de inhoud van het GWSW in detail raadplegen. Voor meer informatie over het project GWSW, zie https://www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water .


GWSW-Basis - conceptversie 1.5

Deze module ligt ter visie in de periode van 15 mei t/m 12 juni 2019.
Ten opzichte van de nu geldende module GWSW-Basis versie 1.4.1 bevat deze versie een dertigtal wijzigingen.
Deze wijzigingen zijn echter niet ingrijpend, ze hebben beperkt invloed op de GWSW-applicaties en het GWSW-OroX uitwisselprotocol.
De nieuwe versie bevat noodzakelijke aanpassingen voor GWSW-Hyd en GWSW-Maatregelen en diverse kleinere uitbreidingen.

Het document met het overzicht van de laatste aanpassingen in de GWSW Ontologie:


GWSW Logboek aanpassingen in versie 1.5 (pdf)

  • Soorten - In de soortenboom staan de GWSW-soorten (concepten) met hun subtypes. In dit geval (een conformiteitsklasse) wordt voor het overzicht alleen de hoofdstructuur van de soortenboom getoond. Niet alle voorkomende soorten (zoals kenmerken) vindt u dus in de soortenboom terug, die kenmerken worden echter wel altijd vermeld bij de GWSW-soorten waar ze deel van uitmaken.


  • Samenstelling - Toont de samenstelling van de GWSW-concepten (de deel - geheel relaties). Als de conformiteitsklasse ook een uitwisselformaat beschrijft (zoals GWSW.RibX en GWSW.HydX) is de opbouw daarvan onder dit item terug te vinden.


  • Collecties - Toont de deelverzamelingen van GWSW-soorten en "individuals" daarvan.


  • Relaties - De relaties tussen de GWSW-concepten zijn zo ontworpen dat daarmee een volledige beschrijving van systemen en processen mogelijk is.


Hoe gebruikt u deze website?

Gebruik de menu-items bovenin de pagina om te wisselen tussen de hoofdelementen van de website. De gegevensopbouw staat telkens, in de vorm van een boomstructuur, in het linker deelvenster.
Met de knop "vouw open" maakt u alle concepten binnen de boomstructuur zichtbaar, door nogmaals te klikken wordt de boomstructuur ingevouwen.
De boomstructuur kunt u ook in-/uitvouwen per item. In de soortenboom vindt u bijvoorbeeld onder "Fysiek object" de soorten "Stelsel", "Leiding" en "Put". Dat zijn de top-concepten binnen een afvalwatersysteem.

Gebruik de zoekfunctie rechtsboven op de pagina's om GWSW-concepten te zoeken. De ontologie wordt doorzocht op de volgende concept-eigenschappen:

  • Concept-naam

  • Vertalingen

  • Synoniemen

  • Coderingen

  • Onderscheidende kenmerkenUw opmerkingen over deze versie

Ontwikkelen: Voor feedback, inhoudelijke opmerkingen en verbetersuggesties voor het GWSW gebruiken we de applicatie WebProtégé.
Het icoon bij een GWSW-concept (rechtsboven op de pagina van zo'n GWSW-item) brengt u rechtstreeks bij dat concept in WebProtégé. De applicatie vraagt wel eerst om aanmelding, u kunt daarvoor een eigen account aanmaken (met de knop rechtsboven op de inlogpagina) of de algemene inlognaam "gast" met wachtwoord "gast" gebruiken. Inloggen met een eigen account heeft onze voorkeur, dan wordt automatisch uw naam gekoppeld aan het commentaar. Voor een handleiding van WebProtégé:

GWSW Ontwikkelen Beschrijving (pdf)

Contact

Suggesties en vragen ontvangen wij graag via gwsw@rioned.org .