Gegevenswoordenboek Stedelijk Water Concept GWSW-Basis 1.5.1

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.
Het GWSW is een open datastandaard volgens het linked data principe die door Stichting RIONED namens de sector is ontwikkeld. Het is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.
Deze website toont u de gedetailleerde inhoud van het GWSW.Voor meer informatie over het project GWSW, zie https://www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water .

Presentatievorm

De GWSW ontologie wordt standaard in drie vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit concepten die een soort (klasse) zijn.
Samenstelling - Toont de samenstelling van de concepten (de deel - geheel relaties).
Collecties - Toont de deelverzamelingen van soorten en "individuals" daarvan.

Deze conceptmodule GWSW-Basis is ook in compacte (spreadsheet) vorm te downloaden:

Hoe gebruikt u deze website?

Gebruik de menu-items bovenin de pagina om te wisselen tussen de hoofdelementen van de website. De gegevensopbouw staat telkens, in de vorm van een boomstructuur, in het linker deelvenster.
Met de knop "vouw open" maakt u alle concepten binnen de boomstructuur zichtbaar, door nogmaals te klikken wordt de boomstructuur ingevouwen.
De boomstructuur kunt u ook in-/uitvouwen per item. In de soortenboom vindt u bijvoorbeeld onder "Fysiek object" de soorten "Stelsel", "Leiding" en "Put". Dat zijn de top-concepten binnen een afvalwatersysteem.

Gebruik de zoekfunctie rechtsboven op de pagina's om GWSW-concepten te zoeken. De ontologie wordt doorzocht op de volgende concept-eigenschappen:

- Concept-naam
- Vertalingen
- Synoniemen
- Coderingen
- Onderscheidende kenmerken

Meer doen met het GWSW

Wilt u ondersteuning bij toepassing van het GWSW in uw werkomgeving? Dan kunt u contact met ons opnemen of te rade gaan bij één van de daarvoor opgeleide GWSW-adviseurs. Raadpleeg https://www.riool.net/gwsw-ondersteuning-beschikbaar.

Toepassen:

Uw eigen dataset kunt u onderhouden, ondervragen (ook met een GIS-applicatie) en valideren via https://apps.gwsw.nl . Ook kunt u hier in concept de GWSW.hydx-bestanden downloaden die horen bij (geconverteerd worden uit) uw GWSW-dataset.

Grafisch presenteren:

De applicatie GWSW Geo levert grafische presentaties van de GWSW Datasets. Met een GIS kan GWSW Geo rechtstreeks worden aangesproken, gebruik dan bijvoorbeeld de WFS-aanroep https://geodata.gwsw.nl/Juinen.
Op dezelfde manier kunnen andere datasets en GIS-thema's worden gebruikt. In de WFS-aanroep "https://geodata.gwsw.nl/{dataset}/{thema}" is de parameter "dataset" de dataset-naam en de parameter "thema" het GIS-thema. Voor de thema's kiest u uit Beheer, Netwerk, Aansluiting, Kengetallen of Nulmeting. Zie voor de details de beschrijving van GWSW Geo op https://apps.gwsw.nl/item_geo

Ontwikkelen:

Voor feedback, inhoudelijke opmerkingen en verbetersuggesties voor het GWSW gebruiken we de applicatie WebProtégé.
Het icoon bij een GWSW-concept (rechtsboven op de pagina van zo'n GWSW-item) brengt u rechtstreeks bij dat concept in WebProtégé. De applicatie vraagt wel eerst om aanmelding, u kunt daarvoor een eigen account aanmaken (met de knop rechtsboven op de inlogpagina) of de algemene inlognaam "gast" met wachtwoord "gast" gebruiken. Inloggen met een eigen account heeft onze voorkeur, dan wordt automatisch uw naam gekoppeld aan het commentaar. Voor een handleiding van WebProtégé:

GWSW versies

Het nu geldende GWSW is versie 1.5 (per 12 juli 2019). Vorige versies van de module-combinatie GWSW-Totaal zijn en blijven bereikbaar. Bijvoorbeeld, versie 1.3.2 vindt u op het adres https://data.gwsw.nl/1.3.2/totaal .

Contact

Suggesties en vragen ontvangen wij graag via gwsw@rioned.org .