GWSW Ontologie  -  Module Basis


 heel woord

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Module Basis


Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen (stelsels) en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.
Het GWSW is een open datastandaard volgens het linked data principe die door Stichting RIONED namens de sector is ontwikkeld. Het is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

Via deze website kunt u de inhoud van het GWSW in detail raadplegen. Voor meer informatie over het project GWSW, zie https://www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water .Filters op het GWSW

Elke raadpleeg-website toont een filter op het GWSW. Zo'n filter is een selectie binnen de GWSW ontologie, gericht op een specifieke toepassing. De volgende GWSW-filters zijn beschikbaar:


Module GWSW-Basis https://data.gwsw.nl
De centrale website (nu actief) die de module GWSW-Basis toont. De module bevat de grootste gemene noemer van de gangbare gegevensstructuren voor stedelijk waterbeheer.


Module GWSW-MDS https://data.gwsw.nl/mds
De Minimale Dataset, onderdeel van GWSW-Basis met de minimaal benodigde gegevens voor het operationeel rioleringsbeheer.


Module GWSW-Maatregelen https://data.gwsw.nl/maatregelen
Nieuwe module (in concept) waarin operationele maatregelen gericht op rioleringsobjecten zijn gespecificeerd. Het bevat in deze eerste versie de maatregelen voor vrijverval rioolleidingen.


Module GWSW-Gemalen https://data.gwsw.nl/gemalen
Eerste versie (in concept) met de hoofdindeling van rioolgemalen per stelseltype.


Modulecombinatie GWSW-Totaal https://data.gwsw.nl/totaal
Bevat het totaaloverzicht van het GWSW, bestaande uit de modules GWSW-Basis, GWSW-RIB en GWSW-Hyd, inclusief concepten die niet direct betrekking hebben op beheersystemen.


Conformiteitsklasse GWSW-MdsProj https://data.gwsw.nl/mdsproj
Betreft extra kwaliteitseisen binnen de module GWSW-MDS om te meten (nulmeting) of uw gegevens voldoende zijn voor het definiëren van inspectie- en reinigingsprojecten.


Conformiteitsklasse GWSW-MdsPlan https://data.gwsw.nl/mdsplan
Bevat kwaliteitseisen om te meten of uw gegevens voldoende zijn voor het maken van operationele plannen en het uitwisselen van basisgegevens.


Conformiteitsklasse GWSW-Hyd https://data.gwsw.nl/hyd
Bevat kwaliteitseisen om te meten of uw gegevens voldoende zijn voor het maken van een hydraulische modelberekening.


Module GWSW-RibHeen https://data.gwsw.nl/ribheen
Bevat de definitie van het uitwisselformaat Heenlevering GWSW.ribx bestand (met projectdefinitie).


Module GWSW-RibTerug https://data.gwsw.nl/ribterug
Bevat de definitie van het uitwisselformaat Teruglevering GWSW.ribx bestand (met projectresultaten).


Module GWSW-HydX https://data.gwsw.nl/hydx
Bevat de definitie van het uitwisselformaat GWSW.hydx bestand (voor hydraulische modelinstrumentaria).GWSW-Basis

Deze module GWSW-Basis wordt in vier vormen getoond (via de menu-items bovenin deze pagina):


  • Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit GWSW-concepten die een soort (klasse) zijn.

  • Samenstelling - Toont de samenstelling van de GWSW-concepten (de deel-geheel-relaties).

  • Collecties - Toont de deelverzamelingen van GWSW-soorten en "individuals" daarvan.

  • Relaties - De relaties tussen de GWSW-concepten zijn zo ontworpen dat daarmee een volledige beschrijving van systemen en processen mogelijk is.


Het document met het overzicht van de laatste aanpassingen in de module GWSW-Basis:

GWSW Logboek aanpassingen in versie 1.5 (pdf)

Hoe gebruikt u deze website?

Gebruik de menu-items bovenin de pagina om te wisselen tussen de hoofdelementen van de website. De gegevensopbouw staat telkens, in de vorm van een boomstructuur, in het linker deelvenster.
Met de knop "vouw open" maakt u alle concepten binnen de boomstructuur zichtbaar, door nogmaals te klikken wordt de boomstructuur ingevouwen.
De boomstructuur kunt u ook in-/uitvouwen per item. In de soortenboom vindt u bijvoorbeeld onder "Fysiek object" de soorten "Stelsel", "Leiding" en "Put". Dat zijn de top-concepten binnen een afvalwatersysteem.

Gebruik de zoekfunctie rechtsboven op de pagina's om GWSW-concepten te zoeken. De ontologie wordt doorzocht op de volgende concept-eigenschappen:

  • Concept-naam

  • Vertalingen

  • Synoniemen

  • Coderingen

  • Onderscheidende kenmerken


Dit GWSW filter is ook in compacte (spreadsheet) vorm te downloaden:

Concepten (csv)

Soorten (csv)

Samenstelling (csv)Meer doen met het GWSW

Wilt u ondersteuning bij toepassing van het GWSW in uw werkomgeving? Dan kunt u contact met ons opnemen of te rade gaan bij één van de daarvoor opgeleide GWSW-adviseurs. Raadpleeg https://www.riool.net/gwsw-ondersteuning-beschikbaar.


Toepassen: Uw eigen dataset kunt u onderhouden, ondervragen (ook met een GIS-applicatie) en valideren via https://apps.gwsw.nl . Ook kunt u hier in concept de GWSW.hydx-bestanden downloaden die horen bij (geconverteerd worden uit) uw GWSW-dataset.


Grafisch presenteren: De applicatie GWSW Geo levert grafische presentaties van de GWSW Datasets, de relevante links voor GWSW Geo:


Ontwikkelen: Voor feedback, inhoudelijke opmerkingen en verbetersuggesties voor het GWSW gebruiken we de applicatie WebProtégé.
Het icoon bij een GWSW-concept (rechtsboven op de pagina van zo'n GWSW-item) brengt u rechtstreeks bij dat concept in WebProtégé. De applicatie vraagt wel eerst om aanmelding, u kunt daarvoor een eigen account aanmaken (met de knop rechtsboven op de inlogpagina) of de algemene inlognaam "gast" met wachtwoord "gast" gebruiken. Inloggen met een eigen account heeft onze voorkeur, dan wordt automatisch uw naam gekoppeld aan het commentaar. Voor een handleiding van WebProtégé:

GWSW Ontwikkelen Beschrijving (pdf)

GWSW versies

Het nu geldende GWSW is versie 1.5 (per 12 juli 2019). Vorige versies van de module-combinatie GWSW-Totaal zijn en blijven bereikbaar. Bijvoorbeeld, versie 1.3.2 vindt u op het adres https://data.gwsw.nl/1.3.2/totaal .


Contact

Suggesties en vragen ontvangen wij graag via gwsw@rioned.org .