Gegevenswoordenboek Stedelijk Water GWSW-RibHeen

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Presentatievorm

Deze GWSW module definieert een uitwisselformaat. Het wordt in twee vormen getoond (zie ook de menu-items hierboven):

Samenstelling - Toont de samenstelling van de concepten (de deel - geheel relaties).
Collecties - Toont de deelverzamelingen van soorten en "individuals" daarvan.

Deze conceptmodule GWSW-RibHeen is ook in compacte (spreadsheet) vorm te downloaden: