Gegevenswoordenboek Stedelijk Water Conformiteitsklasse RibHeen

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Presentatievorm

Een GWSW Conformiteitsklasse beschrijft kwaliteitseisen voor een specifiek proces, zie voor een verdere toelichting https://apps.gwsw.nl . De conformiteitsklasse wordt in drie vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit concepten die een soort (klasse) zijn.
Samenstelling - Toont de samenstelling van de concepten (de deel - geheel relaties).
Collecties - Toont de deelverzamelingen van soorten en "individuals" daarvan.

De GWSW-module RibHeen is ook in compacte (spreadsheet) vorm te downloaden: