Gegevenswoordenboek Stedelijk Water Conformiteitsklasse MdsPlan

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Presentatievorm

Een conformiteitsklasse beschrijft kwaliteitseisen voor een specifiek proces, zie voor een verdere toelichting https://apps.gwsw.nl . Dit deelmodel met daarin de conformiteitsklasse wordt in drie vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit concepten die een soort (klasse) zijn.
Samenstelling - Toont de samenstelling van de concepten (de deel - geheel relaties).
Collecties - Toont de deelverzamelingen van soorten en "individuals" daarvan.

Het GWSW-deelmodel MdsPlan is ook in compacte vorm (spreadsheet) te downloaden:
Of download het deelmodel in de basisvorm (RDF in Turtle-formaat):