GWSW Ontologie  -  Module Basis


 heel woord

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Module Basis


Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen (stelsels) en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.
Het GWSW is een open datastandaard volgens het linked data principe die door Stichting RIONED namens de sector is ontwikkeld. Het is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

Via deze website kunt u de inhoud van het GWSW in detail raadplegen. Voor meer informatie over het project GWSW, zie https://www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water .Filters op het GWSW

Elke raadpleeg-website toont een filter op het GWSW. Zo'n filter is een selectie binnen de GWSW Ontologie, gericht op een specifieke toepassing. De volgende GWSW-filters zijn beschikbaar:


Module GWSW-Basis https://data.gwsw.nl
De centrale website (nu actief) die de module GWSW-Basis toont. De module bevat de grootste gemene noemer van de gangbare gegevensstructuren voor stedelijk waterbeheer.


Module GWSW-MDS https://data.gwsw.nl/mds
De "Minimale Dataset", onderdeel van GWSW-Basis op initiatief van Waterkring West. Het bevat de minimaal benodigde gegevens voor het operationeel rioleringsbeheer.


Module GWSW-Maatregelen https://data.gwsw.nl/maatregelen
De nieuwe module (in concept) waarin de operationele maatregelen gericht op objecten binnen het rioolstelsel zijn gespecificeerd. Het bevat in deze eerste versie de maatregelen voor vrijverval rioolleidingen.


Module GWSW-Gemalen https://data.gwsw.nl/gemalen
Een eerste versie (in concept) waarin de hoofdindeling van rioolgemalen per stelstype is beschreven.


Modulecombinatie GWSW-Totaal https://data.gwsw.nl/totaal
Bevat het totaaloverzicht van het GWSW, bestaande uit de modules GWSW-Basis, GWSW-RIB en GWSW-Hyd, inclusief concepten die niet direct betrekking hebben op beheersystemen.


Conformiteitsklasse GWSW-MdsProj https://data.gwsw.nl/mdsproj
Betreft een eerste praktijktest van een nulmeting en bevat extra kwaliteitseisen binnen de module GWSW-MDS. Hiermee kunt u meten of uw gegevens voldoende zijn voor het definiëren van inspectie- en reinigingsprojecten.


Conformiteitsklasse GWSW-MdsPlan https://data.gwsw.nl/mdsplan
Betreft eveneens een eerste praktijktest van een nulmeting, waarmee u kunt meten of uw gegevens voldoende zijn voor het maken van operationele plannen en het uitwisselen van basisgegevens.


Conformiteitsklasse GWSW-Hyd https://data.gwsw.nl/hyd
Bevat kwaliteitseisen waarmee u kunt meten of uw gegevens voldoende zijn voor het maken van een hydraulische modelberekening.


Module GWSW-RibHeen https://data.gwsw.nl/ribheen
Bevat de definitie van het uitwisselformaat Heenlevering GWSW.ribx bestand (met projectdefinitie).


Module GWSW-RibTerug https://data.gwsw.nl/ribterug
Bevat de definitie van het uitwisselformaat Teruglevering GWSW.ribx bestand (met projectresultaten).


Module GWSW-HydX https://data.gwsw.nl/hydx
Bevat de definitie van het uitwisselformaat GWSW.hydx bestand (voor hydraulische modelinstrumentaria).GWSW-Basis

Deze module GWSW-Basis wordt in vier vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

  • Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit GWSW-concepten die een soort (klasse) zijn.

  • Samenstelling - Toont de samenstelling van de GWSW-concepten (de deel - geheel relaties).

  • Collecties - Toont de deelverzamelingen van GWSW-soorten en "individuals" daarvan.

  • Relaties - De relaties tussen de GWSW-concepten zijn zo ontworpen dat daarmee een volledige beschrijving van systemen en processen mogelijk is.

Het document met het overzicht van de laatste aanpassingen in de GWSW Ontologie:

GWSW Logboek aanpassingen in versie 1.4.1 (pdf)

Deze module in compacte (spreadsheet) vorm:

Concepten (csv)

Soorten (csv)

Samenstelling (csv)Hoe gebruikt u deze website?

Gebruik de menu-items bovenin de pagina om te wisselen tussen de hoofdelementen van de website. De gegevensopbouw staat telkens, in de vorm van een boomstructuur, in het linker deelvenster.
Met de knop "vouw open" maakt u alle concepten binnen de boomstructuur zichtbaar, door nogmaals te klikken wordt de boomstructuur ingevouwd.
De boomstructuur kunt u ook in-/uitvouwen per item. In de soortenboom vindt u bijvoorbeeld onder "Fysiek object" de soorten "Stelsel", "Leiding" en "Put". Dat zijn de top-concepten binnen een afvalwatersysteem.

Gebruik de zoekfunctie rechtsboven op de pagina's om GWSW-concepten te zoeken. De ontologie wordt doorzocht op de volgende concept-eigenschappen:

  • Concept-naam

  • Vertalingen

  • Synoniemen

  • Coderingen

  • Onderscheidende kenmerkenMeer doen met het GWSW

Wilt u ondersteuning bij toepassing van het GWSW in uw werkomgeving? Dan kunt u contact met ons opnemen of te rade gaan bij één van de daarvoor opgeleide GWSW-adviseurs. Raadpleeg dan https://www.riool.net/gwsw-ondersteuning-beschikbaar.

Andere links voor het gebruik van het GWSW zijn:


Toepassen: Uw eigen dataset kunt u onderhouden, ondervragen (ook met een GIS) en valideren via https://apps.gwsw.nl


Ontwikkelen: Voor inhoudelijke opmerkingen en verbetersuggesties gebruiken we de applicatie WebProtégé.
Het icoon bij een GWSW-concept (rechtsboven op de pagina van het GWSW-item) brengt u rechtstreeks bij dat concept in WebProtégé. De applicatie vraagt wel eerst om aanmelding, u kunt daarvoor een eigen account aanmaken (met de knop rechtsboven op de inlogpagina) of de algemene inlognaam "gast" met wachtwoord "gast" gebruiken. Inloggen met een eigen account heeft wel de voorkeur, dan wordt automatisch uw naam gekoppeld aan het commentaar. Het document met de beschrijving van WebProtégé:

GWSW Ontwikkelen Beschrijving (pdf)

Grafisch presenteren: De applicatie GWSW Geo levert grafische presentaties van de GWSW Datasets, de relevante links voor GWSW Geo:


GWSW versies

Het nu geldende GWSW is versie 1.4.1 (per 25 januari 2019). Vorige versies van de modulecombinatie GWSW-Totaal zijn en blijven bereikbaar. Bijvoorbeeld, versie 1.3.2 vindt u op het adres https://data.gwsw.nl/1.3.2/totaal .


Contact

Suggesties en vragen ontvangen wij graag via gwsw@rioned.org .