Gegevenswoordenboek Stedelijk Water - Versie 1.6

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het GWSW is een verplichte open standaard volgens de pas-toe-of-leg-uit-lijst van Forum Standaardisatie. De GWSW datastandaard, die door Stichting RIONED namens de sector wordt ontwikkeld en beheerd, werkt volgens het linked data principe. Het is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.
Deze website toont u de gedetailleerde inhoud van het GWSW. Voor meer informatie over het project GWSW, zie https://www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water .

Presentatievorm

Dit deelmodel wordt in drie vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit concepten die een soort (klasse) zijn.
Samenstelling - Toont de samenstelling van de concepten (de deel - geheel relaties).
Collecties - Toont de deelverzamelingen van soorten en "individuals" daarvan.

Het GWSW-deelmodel Basis is ook in compacte vorm (spreadsheet) te downloaden:
Of download het deelmodel in de basisvorm (RDF in Turtle-formaat):

Inrichting

Elke raadpleeg-website toont een filter op het GWSW. Zo'n filter is een selectie binnen de GWSW ontologie, gericht op een specifieke toepassing. Deze website toont de versie 1.6 van het deelmodel GWSW-Basis. Zoals de naam al zegt beschrijft dit deelmodel de gangbare gegevensstructuren voor stedelijk waterbeheer in linked-data-vorm. Daarnaast zijn binnen versie 1.6 de volgende GWSW deelmodellen beschikbaar:
Deelmodel GWSW-Totaal
Bevat het totaaloverzicht van het GWSW, bestaande uit de deelmodellen GWSW-Basis, GWSW-RIB, GWSW-Hyd en GWSW-Kengetallen, inclusief concepten die niet algemeen gebruikt worden in beheersystemen.
Conformiteitsklasse GWSW-Hyd
Bevat kwaliteitseisen om te meten of uw gegevens voldoende zijn voor het maken van een hydraulische modelberekening.
Deelmodel GWSW-HydX
Bevat de definitie van het uitwisselformaat GWSW.hydx bestand (voor hydraulische modelinstrumentaria).
Deelmodel GWSW-Kengetallen
Het deelmodel beschrijft de kengetallen van rioolstelsels en rioleringsgebieden en daarnaast afvoerrelaties tussen stelsels en gebieden. Het deelmodel speelt een grote rol bij het opstellen van afvalwaterprognoses. .
Deelmodel GWSW-Mds
De zogenaamde "Minimale Dataset", bevat de in het algemeen gebruikte gegevens binnen beheersystemen.
Conformiteitsklasse GWSW-MdsPlan
Bevat kwaliteitseisen om te meten of uw gegevens voldoende zijn voor het maken van operationele plannen en het uitwisselen van basisgegevens.
Conformiteitsklasse GWSW-MdsProj
Betreft extra kwaliteitseisen binnen de deelmodel GWSW-MDS om te meten (nulmeting) of uw gegevens voldoende zijn voor het definiëren van inspectie- en reinigingsprojecten.
Deelmodel GWSW-RibHeen
Bevat de definitie van het uitwisselformaat Heenlevering GWSW.ribx bestand (met projectdefinitie).
Deelmodel GWSW-RibTerug
Bevat de definitie van het uitwisselformaat Teruglevering GWSW.ribx bestand (met projectresultaten).
Deelmodellen die nu worden ontwikkeld en in concept zijn gepubliceerd:

Deelmodel GWSW-Gemalen
Eerste versie (in concept) met een aanzet tot hoofdindeling van rioolgemalen per stelseltype. Dit deelmodel is nog niet getoetst of vastgesteld. We werken aan de doorontwikkeling van het model.
Deelmodel GWSW-Maatregelen
Eerste versie (in concept) waarin operationele maatregelen gericht op rioleringsobjecten zijn gespecificeerd. Het bevat een set maatregelen voor vrijverval rioolleidingen. Dit deelmodel is nog niet getoetst of vastgesteld. We werken aan de doorontwikkeling van het model.

Wijzigingen in versie 1.6

Het overzicht van de laatste aanpassingen in het GWSW vindt u hier:
Wijzigingsformulieren GWSW model

Een samengevat overzicht van alle aanpassingen in gepubliceerde GWSW-datamodellen sinds versie 1.3.1:
Samenvatting aanpassingen sinds GWSW 1.3.1


Termen en definities uit de NEN 3300:1996 "Buitenriolering"

Dit Excelbestand bevat een subset uit het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water met alle termen en definities zoals die oorspronkelijk waren opgenomen in de NEN 3300:1996 "Buitenriolering - Termen en definities":
NEN3300 Concepten in GWSW 1.6

Hoe gebruikt u deze website?

Gebruik de menu-items bovenin de pagina om te wisselen tussen de hoofdelementen van de website. De gegevensopbouw staat telkens, in de vorm van een boomstructuur, in het linker deelvenster.
Met de knop "vouw open" maakt u alle concepten binnen de boomstructuur zichtbaar, door nogmaals te klikken wordt de boomstructuur ingevouwen.
De boomstructuur kunt u ook in-/uitvouwen per item. In de soortenboom vindt u bijvoorbeeld onder "Fysiek object" de soorten "Stelsel", "Leiding" en "Put". Dat zijn de top-concepten binnen een afvalwatersysteem.

Gebruik de zoekfunctie rechtsboven op de pagina's om GWSW-concepten te zoeken. De ontologie wordt doorzocht op de volgende concept-eigenschappen:

- Concept-naam
- Vertalingen
- Synoniemen
- Coderingen
- Onderscheidende kenmerken

Meer doen met het GWSW

Wilt u ondersteuning bij toepassing van het GWSW in uw werkomgeving? Dan kunt u contact met ons opnemen of te rade gaan bij één van de daarvoor opgeleide GWSW-adviseurs. Raadpleeg https://www.riool.net/gwsw-ondersteuning-beschikbaar.

Toepassen:

Uw eigen dataset kunt u onderhouden, ondervragen (ook met een GIS-applicatie) en valideren via GWSW Apps . Ook kunt u hier GWSW-HydX bestanden downloaden die horen bij (geconverteerd worden uit) uw GWSW-dataset.
Op de homepage van GWSW Apps vindt u daarnaast gedetailleerde inhoudelijke beschrijvingen van het GWSW datamodel en datasets.

Grafisch presenteren:

De applicatie GWSW Geo levert grafische presentaties van de GWSW Datasets. Met een GIS kan GWSW Geo rechtstreeks worden aangesproken, gebruik dan bijvoorbeeld de WFS-aanroep https://geodata.gwsw.nl/Juinen.
Met GWSW Geo wordt ook direct gekoppeld naar het landelijke platform PDOK, gemeentes en waterschappen publiceren op deze wijze hun gegevens. Op basis van de geografische registratie wordt ook verbonden met andere linked data platforms en worden gegevens gecombineerd.
Zie voor de details en voorbeelden de website van GWSW Geo: GWSW Apps - Geo .

Ontwikkelen:

Voor feedback, inhoudelijke opmerkingen en verbetersuggesties voor het GWSW gebruiken we de applicatie WebProtégé.
Het icoon bij een GWSW-concept (rechtsboven op de pagina van zo'n GWSW-item) brengt u rechtstreeks bij dat concept in WebProtégé. De applicatie vraagt wel eerst om aanmelding, u kunt daarvoor een eigen account aanmaken (met de knop rechtsboven op de inlogpagina) of de algemene inlognaam "gast" met wachtwoord "gast" gebruiken. Inloggen met een eigen account heeft onze voorkeur, dan wordt automatisch uw naam gekoppeld aan het commentaar. Voor een handleiding van WebProtégé: GWSW Ontwikkelen Beschrijving (pdf)

GWSW versies

Het nu geldende GWSW is versie 1.6 (per 16 januari 2023). Vorige versies van de deelmodel-combinatie GWSW-Totaal zijn en blijven bereikbaar. Bijvoorbeeld, de vorige versie 1.5.2 vindt u op het adres https://data.gwsw.nl/1.5.2/totaal .

Contact

Suggesties en vragen ontvangen wij graag via gwsw@rioned.org .