Overzicht wijzigingen in versie 1.6 van het GWSW model

VolgnrModuleOmschrijving (geel = afgewezen, blauw = wordt verwerkt)Laatste actie
949BasisOverstorting met synoniem Overstortgebeurtenis als begrip opnemenmv: Let op, is een ander begrip dan Overstortingsgebeurtenis, dat kan een reeks zijn.
972KengetallenKentallen per subtype afvoerpunt specificerenprojectteam: Alleen afvoerpunt Gebied gehandhaafd
974KengetallenMetagegeven Inwinning algemeen bij kentallen meenemenjp: Alleen voor capacteiten, dwa-afvoer, zie verder punt 1199
1082BasisIMBOR heeft meer waarden voor de collectie datacommunicatieevg: lijst geimplementeerd
1090BasisFontein is niet aanwezig in het gwswjp: conform definitie IMBOR fontein als constructieonderdeel beschouwd met isdeelvan oppervlaktewater min=0 .
1097BasisOnduidelijke definitie Tandemriool en Parallelrioolmv: Metagegevens aanpassing erbij
1103BasisCollectie Voegmateriaal uitbreiden met specificatie asbest. (niet, wel+klasse)mv: Termen worden Voegenkit Asbesthoudend en Voegenkit Niet Asbesthoudend. Als aan de werkinstructie wordt voldaan, dan valt asbesthoudend onder risicoklasse 1. Verwijzen naar www.riool.net: Werkinstructie _Verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit".
1104BasisKunnen jullie HDPE toevoegen als een correcte invoer voor MateraalPut?mv: Ook aan de oneOf lijst toegevoegd, voor kwaliteitsborging
1105BasisMaterialen als invoer van activiteiten als aparte class definieren (zijn nu ook individual). Bijvoorbeeld Beton, Cementmv: Voor Beton doorgevoerd, nieuwe klasse Materie met subklasse Water en BetonKlasse. Binnen CoF MTR.
1106BasisOntbrekende "isDeelVan" en orientaties bij diverse constructrieonderdelenwvr: enkel de orientaties toegevoegd bij onderstaande klassen. De "heeftDeel" relaties moeten we nog over hebben. Welke zijn relevant?
1110BasisDubbele Aansluiting "is deel van" bij Inlaatmv: Aldus doorgevoerd, Verbindingsstuk (min=0), Ontstoppingsstuk (min=0) en Inlaat (exact=1) zijn nu deel van Aansluiting
1111Kengetallentoevoegen mogelijkheid tot visualiseren van afvoernetwerkmv: Kardinaliteit gewijzigd in max=1 (was exact=1). Geometrie staat los van topologie. Idem voor Lijn bij Afvoerrelatie.
1113BasisVisueelInspecterenRioolput heeft dubbele relatie hasOutput ShapeOfAccessmv: gecorrigeerd, alleen de inverse relatie stond er 2x in
1114BasisDubbele orientaties bij subtypen van Kunstwerkmv: aldus verwerkt, zie verder punt 1123
1115KengetallenToevoegen eigenaar als (nieuw) kenmerk bij afvoerpunt en afvoerrelatie mv: Aangepast, Eigenaar wordt Gegevensbeheerder
1116KengetallenHet onderscheid bij afvoerpunt moet worden verwijderdwvr: opzet iets herzien. afleveringspunt is verbijzondering van afvoerpunt en kan onderdeel zijn van een netwerk
1117KengetallenAanpassen omschrijving "Aantal v.e. totaal"mv: Aanpassing voorgelegd aan Johan/Wouter, die zijn akkoord, ook de URI aangepast
1118KengetallenToevoegen van "Invoer" als (nieuw) kenmerk bij afvoerpuntmv: Naam is Invoer Gebied
1119KengetallenKoppelen wijze van inwinning aan kenmerk invoerjp: WijzeVanAfleidenColl aangemaakt met daarin de verschillende capaciteiten. Deze is kenmerk van afvoercapacaciteit en pompovercapaciteit
1120KengetallenAfvoer dwa situatie voorzien van wijze van inwinningjp: CoF toegevoegd
1121KengetallenDe kenmerken Ledigingstijd en Vultijd moeten worden verwijderd bij Afvoerpuntmv: Eenheid is nu integer (alleen hele uren)
1122KengetallenNaam Niveau berging aanpassen naar "Maatgevend niveau voor berging" en de eenheid moet in mNAP zijn. jp: Uitgevoerd conform verzoek
1123BasisCollection Of Facts IMSW laten vervallen (zie ook punt 1114)mv: Verwijderd: DoorlatendeLeiding, StedelijkWaterNode, Geo-object (inclusief alle single-parent subtypes), StedelijkWaterLink, en alle type-lijsten bij Kunstwerk, Kolk, enz. (zie GitHub voor de details).
1124BasisLeidingsegment heeft deel leidingsegmentevg: geimplementeerd
1125BasisPersleidingsysteem heeft geen deel leidingsegmentprojectteam: opgelost met 1124
1126BasisToevoegen buisdeel aan leidingsegment en persleidingmv: Zie verder punt 1181
1127Basisstelsel & systeemmv: Dit item wordt vervolgd in item 1138
1128BasisVerbeter gescheiden stelsel met hemelwaterstelselprojectteam: is in dataset geen probleem, inferencing lost dit op
1129BasisAantal stelsels in (verbeterd) gescheiden systemenevg: geimplementeerd. Bewust stelsels op min 1 gezet en inverse op exact 1 laten staan.
1130KengetallenAfvoernetwerk onderdeel van zuiveringskringmv: Relatie gecorrigeerd, hasAspect moet zijn hasPart. Moet de relatie niet in beide richtingen exact=1 zijn, zonder afvoernetwerk geen zuiveringskring? Staat "los van" de CFK. Het gaat om datamodel, niet de kwaliteitsmeting.
1130BasisVoorkeursterm Ontvangstput ipv Lozingsputmv: Overlegd met Bob, hij heeft geen voorkeur voor de voorkeursterm. Laat het nu maar zo, geen noodzakelijke aanpassing
1131KengetallenAfvoerpunt onderdeel van Fysiek object en Ruimte?mv: hasPart bij Rioleringsgebied verwijderd (staat al in supertype)
1132/aBasisIs in de hierarchie een bemalingsgebied niet groter dan een rioleringsgebied? Dan is het niet logisch dat een bemalingsgebied deel kan zijn van een rioleringsgebiedprojectteam: Komt goed via inferencing (subtype/supertype relatie), geen aanpassing nodig
1132/bBasisSubtypen capaciteit meestal l/s soms m3/uur. In kentallen is alles m3/uurjp: alle l/s units omgezet naar m3/uur
1133/aBasisIn CFK"s de cardinaliteit op hasConnection bij knooppunt corrigerenmv: aldus doorgevoerd
1133/bBasisStuwgebied zou net als onderbemaling een stelsel moeten zijnjp: URI wordt GestuwdStelsel, Johan heeft aangepast
1134BasisRioleringsgebied + bemalingsgebied kunnen geen transportstelsel bevatten want hebben alleen deel rioolstelselmv: Supertypes Systeem en Stelsel als deel (min=0) toegevoegd. Dan komen alle stelsel(samenstellingen) mee.
1135BasisIs gescheiden systeem niet eerder een gescheiden gebied? Aangezien gebied een omkadering betreft, definitie systeem ontbreekt. Maar je kan nu niet gescheiden systeem in een gebied opnemen. Is alleen af te leiden. Gescheiden gebied creeert wel problemen mbt orthogonaliteitmv: Alleen op niveau Systeem definitie toevoegen. Zie verder punt 1138
1137BasisTransportsysteem heeft deel transportstelsel & Persleidingsysteem vanuit overerving + opnieuw gedefineerdwvr: "heeftDeel" bij zowel Persleidingsysteem als VrijvervalTransportStelsel verwijderd. Inverse relatie ook bij Persleidingsysteem verwijderd
1138BasisDefinities die onderscheid helder maken tussen systeem / gebied / stelsel ontbreken veelalmv: Bij Stelsel en Systeem de definitie (summier) toegevoegd.
1139KengetallenAanpassen figuur bij Afvoernetwerkmv: In de map met images voor upload naar server opgenomen
1141BasisOrthogonaliteitsissue. Bij vuilwaterstelsel met paar gemengde leidingen is het motto; gemengd gedeelte af te leiden door gemengde riolen te selecteren. Dit gaat mis met als concepten zoals tandemriool en parallelriool beschikbaar hebtmv: Zie verder punt 1097
1142KengetallenZou je voor de taalvorm Capaciteit ge_nstalleerd kunnen aanpassen naar Ge_nstalleerde capaciteit in de onderstaande collectie?jp: label CapaciteitGeinstalleerd aangepast
1143KengetallenBij Afvoercapaciteit moet de definitie intern worden aangepastjp: definitie intern aangepast
1144BasisNEN 3300 1996 verder opnemen voor zover het past (is al grotendeels gedaan in 2015)mv: Aldus doorgevoerd, ca 115 termen waren al opgenonen, ca 100 termen toegevoegd als subtype van nieuw concept NEN3300Term.
1145BasisKenmerk BreedteWand verwijderenmv: Aldus doorgevoerd (3e poging)
1146BasisDefinitie stroomprofiel toevoegenmv: Rond is generiek item. Definitie ook algemeen houden, aangepast.
1147BasisDefinities drainage-systemen aanscherpen. Drain is altijd deel van een drainagestelselmv: Drain isPartOf bij supertype Drainagestelsel gezet. Stond bij vrijverval/mechanisch drainagestelsel maar niet bij de andere subtypes.
1148BasisRiothermie opnemen?evg: geimplementeerd
1149BasisGlasvezel/kabels in rioolleiding, registreren in GWSW?mv: Ketting isPartOf Vrijverval Rioolleiding. Ook inverse relatie toegevoegd.
1150BasisPomp als deel van pompput op lager niveau brengenmv: Aangepast. Pompunit (specifiek voor drukriolering) naast Pompput gezet. Relevante (eerder geerfde) eigenschappen van Pompput toegevoegd.
1151BasisWadi beter modellerenmv: Aldus doorgevoerd
1152BasisMaximale verblijftijd (retentiewaarde) toevoegen aan Wadimv: Retentiewaarde met synoniem Verblijftijd toegevoegd, in definitie opgenomen dat het de maximale waarde betreft
1153HydKolk staat in CoF HYD, maar doet niet mee in HydXmv: Aldus doorgevoerd: Kolk zit in CoF TOP, validity "5d" toegevoegd
1155HydKardinaliteit afvoerend oppervlak wijzigen: max 12 ipv exact 12mv: Gold alleen voor CKF HYD, gecorrigeerd.
1157BasisSensor als synoniem van Meetinstrument opnemenmv: Dit punt vervalt, zie verder punt 1205
1158BasisTaalfout "toekomstige" bij Uitleggermv: Gecorrigeerd
1159BasisDe term nominale diameter staat in GWSW, maar wordt niet toegepast als kenmerkmv: Aldus doorgevoerd
1160BasisSpoelgemaal als subtype toevoegenmv: definitie Oppervlaktewatergemaal gewijzigd, analoog aan Spoelgemaal, Drainagegemaal. Spoelklep is aanwezig, definitie licht aangepast.
1161BasisDIT-rioolstelsel als apart type nodig?mv: Label bij nieuwe drainage-stelsels was identiek, aangepast
1162BasisDefinitie ontwerpcapaciteit versus ge_nstalleerde capaciteitjp: definities ontwerpcapciteit gemaal & pomp aangepast
1164BasisDefinitie gecombineerd infiltratiestelsel toevoegenwvr: doorgevoerd zie verder punt 1161
1165BasisDefinitie Hoogte deksel ontbreektmv: Aangepast, dikte deksel is synoniem bij HoogteDeksel
1166BasisDefinitie aansluitput toevoegenevg: Definitie toegevoegd
1169BasisDoorspuitput is geen synoniem van doorspoelputmv: Aangepast: Doorspuitput staat alleen in CoF BAS.
1171BasisMateriaal afdekking toevoegenevg: MateriaalDeksel verplaatst
1172BasisWION-term staat nog in het modelmv: Aldus doorgevoerd
1173BasisRingdrainage als nieuw typeevg: Ringdrainage als synoniem toegevoegd
1174BasisRegistreren nieuwe leidingmaterialen ("anders") en materialen onderscheiden die onbekend zijn gebleven na onderzoek.werkgroep: akkoord
1176BasisMaterialen Aluminium, RVS, Voorgespannen beton, Beton met stalen kern, Glad staal toevogenmv: Zie verder punt 1210
1177BasisDrempeldikte (naast -breedte) toevoegenmv: Definitie aangepast, en alleen binnen CoF Bas geldend
1178BasisOntluchter heeft relatie hasPart ipv hasConnection met leidingmv: Aangepast, wordt deel van Mechanische Rioolleiding/Transportleiding
1179BasisSynoniem bij Transportstelsel klopt niet ("mechanisch _")mv: Synoniem verwijderd
1180BasisDefinitie bij Stelsel toevoegenmv: Zie verder punt 1138
1181BasisKardinaliteit buisdeel bij leiding klopt nietmv: Kardinaliteit aangepast en buisdeel onder supertypes Rioolleiding en Transportleiding gebracht
1182BasisDroogweerafvoer is synoniem van Vuilwater? (analoog aan vuilwaterriool -> dwa-riool)wvr: doorgevoerd (mv: Vuilwater is synoniem van Droogweerafvoer)
1183BasisRelatie Blinde Put -> Deksel verwijderenevg: Blinde en Verdekte Put verplaatst als afgeleide van Put
1184BasisDefinitie Geboorde Leiding uitbreidenmv: Onderscheidend kenmerk beter omschreven
1187BasisSpindelschuif toevoegen aan overstortputwvr: mechanische afsluiter als onderdeel gemaakt van een overstortput. Bij overstortput "heeftDeel" max 1 terugslagklep vervangen door "heeftDeel" min 0 MechanischeAfsluiter, aangezien een overstortput er mogelijk meerdere kan bevatten
1188BasisVolgeschuimde Put toevoegenwerkgroep: akkoord
1189BasisRTC is geen subtype van afvalwatersysteemmv: gewijzigd in subtype van Systeem
1191KengetallenDefinities toevoegen bij Afvoernetwerk, Afvoerpunt, Afvoerrelatie, AfvoerpuntGebied, Afleveringspuntmv: doorgevoerd
1192BasisVrijverval rioolstelsel, hasPart Onderbemaling/GestuwdStelsel op lager niveaumv: voorkomen dat hasPart geerfd wordt, deelstelsels worden deel van zichzelf
1193BasisHerstellen en Verbeteren niet bij Systeem opnemenmv: de relaties onder CoF MTR gebracht, de activiteiten blijven wel in BAS
1194BasisTransportsysteem naast Afvalwatersysteem in soortenboom. Afvalwatertransportwerk is geen subtype.mv: Anders worden foute "hasParts" geerfd. Afvalwatertransportwerk onder Systeem gezet (vreemde eend in de bijt). De hasParts generieker gemaakt (Rioolstelsel, Transportstelsel)
1195BasisDeelmodel Kentallen wordt deelmodel Kengetallenmv: Label en URI gewijzigd in: gwsw:Kengetal, gwsw:DeelmodelKengetallen
1196BasisBoorkern nemen, niet als activiteit-proces in deelmodel Basismv: Doorgevoerd, relatie hasInput bij Rioolput, VrijvervalRioolleiding alleen binnen CoF MTR
1199KengetallenIn de collectie van wijze van inwinning mis ik o.a. AHN4, CBS wvr: AHN4 en CBS zijn toegevoegd aan de verzameling
1200KengetallenBij Aantal woningen, Aantal v.e., Afvoerend oppervlak etc. het kenmerk Inwinning toevoegen (zoals bij Aantal Inwoners)JP: aantal wijze van inwinningen toegevoegd en bij aantal inwoners, woningen en afvoerend oppervlak voorzien van wijze van inwinning
1201KengetallenHet figuur bij Afvoernetwerk is aangepast. Het figuur bij Afvoerpunt echter nietwvr: url is aangepast
1202MdsAls deelmodel beschrijven in datamodelmv: Deelmodel Mds wordt weer actief als generieke CFK (voor aanlevering vanuit beheersystemen). De CoF bij concepten opgeschoond, zodat de taxonomie weer klopt (deelmodel MDS is CoF TOP+MDS)
1205BasisEen meetlint heeft geen sensor. Sensor dus verwijderen als synoniem en evt als deel van meetinstrument modellerenmv: Labels aangepast (URI"s niet): Sensor (URI Meetsensor) en Sensor (Inwinning) (URI Sensor)
1206BasisModelleerteam: definitie Begindatum/Einddatum aanscherpenmv: Aldus aangepast
1207BasisDefinitie Drinkwater conform Drinkwaterwet opnemenjp: defintie toegevoegd
1208BasisDuikschot is 2x onderdeel van overstortputtenprojectteam: Niets aan doen, de cardinaliteit verschilt bij het subtype
1209BasisLijngoot toevoegen aan - al dan niet gecombineerd - infiltratiestelsel evg: Goot als supertype onderdeel gemaakt van InfiltratieStelsel (min 0), terug goot onderdeel van max 1 InfiltratieStelsel
1210BasisMateriaal-collecties uitbreidenmv: Ook aan de oneOf-relatie toegevoegd, voor de validatie
1211BasisDe term slibvangPUT onder constructieonderdeel is verwarrendjp: naam is nu slibvanger met slibvangput als synoniem voor backward compatibillity
1212BasisInwinning toevoegen aan kenmerk Status Functionerenmv: Aangepast. Inwinning-type "Plan/ontwerp" kan bijvoorbeeld toegewezen worden bij wijziging Status Functioneren.
1214KengetallenAfgekoppeld oppervlak en Niet aangesloten oppervlak gaan uit datamodel voor GWSW Kentallen. Actie modelleerteam_Deze informatie hoort elders te worden vastgelegd, e.g. BGT Inlooptabeljp: reeds verwijderd zoals afgesproken
1215KengetallenNaamgeving "Normafvoer HWA-situatie" en "Gemeten debiet HWA-situatie" aanpassen naar "Afvoer HWA-situatie"_jp: naamgeving aangepast
1216KengetallenBeheerder wijzigen in Gegevensbeheerder (degene die verantwoordelijk is voor de gegevensupload) in het datamodel en de WFS mv: Toegevoegd: gegevensbeheerder hasInput FysiekObject en RepresentatieFysiekObject (topologie)
1217KengetallenBij de DWA-debieten ontbreekt rioolvreemd water. mv: Aanpassing voorgelegd aan Johan/Wouter, die zijn akkoord, ook de URI aangepast. Zowel voor DWA als V.E.
1218KengetallenDefinitie kenmerk "Afvoer dwa situatie" dekt de lading niet. Voorstel: Som van DWA-debiet en Invoer bij DWAjp: aangepast naar "Som van DWA-debiet en DWA-debiet van invoerende afvoerpunten {@nl}"
1219KengetallenDefinitie kenmerk "Afvoer hwa situatie" onder afvoerrelatie dekt de lading niet. jp: aangepast naar :"Dit is de gesommeerde afvoer van DWA-debiet, pompovercapaciteit en en invoerende afvoerpunten {@nl}"
1220KengetallenVerder ontbreekt in bovenstaande definities de totale afvoer uit een stelsel. Ik stel voor om deze toe te voegen. (en de definities te verwijderen uit afvoerrelaties)mv: Aldus doorgevoerd
1221KengetallenHet is zinvol om een onderscheid te maken tussen de Invoer bij DWA en bij RWA. wvr: InvoerDWAGebied en InvoerHWAGebied toegevoegd als subtypen van InvoerGebied
1222KengetallenDe lediging vindt niet per definitie met een gemaal. Ook hier geldt dat er alleen sprake is van DWA-belasting. jp: definitie toegevoegd
1223KengetallenDe vultijd is afhankelijk van de belasting. Ik neem aan dat bedoeld wordt dat er alleen sprake is van DWA-belasting, maar dat staat niet in de definitie. Verder verwijzen naar vorige definities.jp: definitie aangepast
1224KengetallenDefinitie Maatgevend niveau voor berging aanpassenjp: definitie aangepast
1225KengetallenOmschrijving verloren berging is taalkundig onjuist, complex en niet consistent in woordgebruik met de definitie van netto berging.jp: definitie aangepast
1226KengetallenOnduidelijk of dwa-debiet de piekafvoer of een gemiddelde per dag betreftwvr: definitie aangescherpt door toevoeging van gemiddelde dagafvoer
1227KengetallenAanscherpen definitie netto bergingwvr: definitie aangepast naar: "De statische berging. Rekening houdend met het bergingsverlies vanwege permanente vulling." Er hoeft geen drempel aanwezig te zijn, dus de verwijzing daarnaar in de definitie moet weg.
1228KengetallenAanscherpen definitie netto berging randvoorzieningenwvr: aanpassen definitie naar: "De netto berging in randvoorzieningen. Rekening houdend met het bergingsverlies vanwege permanente vulling."
1229KengetallenGraag bij het Afvoerpunt het afvoerend oppervlak splitsen in afvoerend oppervlak bedrijven en afvoerend oppervlak woningen jp: afvoerend oppervlak bedrijven en afvoerend oppervlak toegevoegd aan kentallen
1230BasisRegenweerafvoer is geen synoniem voor afvloeiend hemelwaterevg: Regenweerafvoer als type toegevoegd en de definities/afkortingen conform uitleg Marc ontvlochten
1231BasisPutschacht niet verplicht maken (exact=1) binnen CFK"s mv: Aangepast, Putschacht wordt optioneel in CFK"s
1232BasisFunctie Inzameling toevoegen aan Gootmv: Doorgevoerd, functie Inzameling Van Hemelwater
1234HydOpmerking bij HydxVormProfiel aanpassenmv: Aldus doorgevoerd
1235HydAansluitleiding staat in CoF Hyd, hoort daar niet in thuismv: Verwijderd binnen cfk Hyd
1235HydMaaiveldschematisering hoort niet thuis bij Blinde Put en Verdekte Putmv: Is opgelost met item 1183, superklasse van Blinde/Verdekte Put is nu Put