Verbeterd gemengd rioolstelsel

NaamVerbeterd gemengd rioolstelsel  
URIVerbeterdGemengdRioolstelsel
Zie ook[NEN 3300:1996] gemengd rioolstelsel met (rand)voorzieningen die de vuiluitworp richting oppervlaktewater beperken ten opzichte van de traditionele gemengde rioolstelsels  
Datum start/wijz2012-04-29 / 2015-09-20
DoelVerminderen vuilbelasting van oppervlaktewater
Functie+Inzameling van hemelwater en vuilwater
+Tijdelijke berging van hemelwater en vuilwater
+Transport van hemelwater en vuilwater
+Inzameling van afvalwater
+Tijdelijke berging van afvalwater
+Transport van afvalwater
Technologie+Transport door de zwaartekracht
Heeft kenmerk+Begindatum [max=1]
+Einddatum [max=1]
+Gebiedsoriëntatie [max=1]
Is uitvoer van+Fabrikant [inverse]
+Leverancier [inverse]
Is invoer van+Beheerder [inverse]
+Eigenaar [inverse]
Heeft deel+Lozingspunt [min=1]
+Kolkaansluiting [min=0]
+Bezinkbassin [min=0]
+Bergbezinkbassin (BBB) [min=0]
+Bergingsbassin [min=0]
+Bergingsvijver [min=0]
+Goot [min=0]
+Septictank [min=0]
+Gemengd riool [min=1]
+Hemelwaterriool [min=0]
+Rioolgemaal [min=0]
+Vuilwaterriool [min=0]
+Aansluiting [min=1]
+Onderbemaling [min=0]
+Vrijverval rioolleiding (AAA, GAA) [min=1]
+Overnamepunt [max=1]
+Meetinstrument [min=0]
Is deel van+Afvalwatersysteem [inverse]
+Stuwgebied [inverse]
+Rioleringsgebied [inverse]
+Afwateringsgebied [inverse]
+Registratief gebied [inverse]
Heeft supertypeGemengd stelsel
Model details
Heeft scopeCof_TOP
Auteur startMarinus Vonhof
Auteur aanpassingMarinus Vonhof