Rioleringsgebied

NaamRioleringsgebied  
URIRioleringsgebied
Definitie extern[IRIS-RIOKEN:2012] Het gebied waarbinnen 1 of meerdere inliggende rioolstelsel(s) het afvalwater naar 1 gemaal of overnamepunt transporteert/teren. Een rioleringsgebied kan een enkelvoudig gebied zijn, maar kan ook meerdere rioleringsgebieden omvatten.  
Definitie internEen gebied zodanig gekozen dat het voldoende inzicht geeft in de belasting van oppervlaktewater en overnamepunt  
Datum start/wijz2014-11-30 / 2019-01-08
Heeft kenmerk+Gebiedsoriëntatie [max=1]
Aantal i.e. per woning [max=1]
Code [max=1]
Heeft deelRioolstelsel [min=0]
Stuwgebied [min=0]
Rioleringsgebied [min=0]
Is deel vanGemeentelijk gebied [inverse]
Zuiveringseenheid [inverse]
Rioleringsgebied [inverse]
Heeft supertypeGebied
Heeft subtypeBemalingsgebied