Afvalwater

NaamAfvalwater  
Wastewater  
URIAfvalwater
Definitie extern[NEN 3300:1996] alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (Opmerking: hieronder wordt dus ook afvloeiend regenwater begrepen)  
[NEN-EN 752:2008] water dat is samengesteld uit een willekeurige combinatie van water dat uit woningen of uit industriële of commerciële gebouwen wordt geloosd, afstromend hemelwater en water dat onbedoeld in de riolering binnendringt [EN 1085:2007, definitie 1010]  
[EN 16323:2014] water composed of any combination of water discharged from domestic, industrial or commercial premises, surface run-off and accidentally any sewer infiltration water  
Datum start/wijz2014-11-29 / 2017-09-08
Heeft kenmerk+Begindatum [max=1]
+Einddatum [max=1]
Is invoer van+Beheerder [inverse]
+Eigenaar [inverse]
Heeft supertypeWater
Stedelijk water (coll)
Heeft subtypeAfvloeiend hemelwater (RWA, HWA)
Bedrijfsafvalwater
Bruin afvalwater
Droogweerafvoer (DWA)
Geel afvalwater
Gemengd afvalwater
Grijs afvalwater
Groen afvalwater
Grondwater
Huishoudelijk Afvalwater
Zwart afvalwater