Overzicht wijzigingen in versie 1.5.2 van het GWSW model

VolgnrModuleOmschrijving (geel = wel behandeld, niet doorgevoerd)
788/bBasisRubber verbindingsstuk toevoegen
941BasisEen Kolk heeft poortinlaten en, naast voor-inlaten, ook zij- en achter-inlaten. Toevoegen.
946BasisVorm stroomprofiel toevoegen (geul, rond, enz)
947BasisOpvangcapaciteit bij Zandvangput, Olie/Benzinevangput toevoegen
948BasisSlangsifon, zettingsstuk: maak deel van Aansluiting
950BasisSynoniem van Wandruwheid: Nilturadse moet zijn Nikuradse
951BasisBeerput: synoniem Rottingsput toevoegen en definitie uitbreiden
952BasisTerreinriolering: alternatieve definitie
953BasisPerceelaansluitleiding: alternatieve definitie
954BasisPerceelaansluitpunt: alternatieve defnitie
955BasisOntstoppingsstuk: alternatieve defnitie
956BasisNieuw type rioolput: Controleput
957BasisVuilwaterstelsel: Synoniem Vuilwaterriool toevoegen + alternatieve defnitie
959BasisOppervlaktewatergemaal toevoegen
960BasisGeurfilter toevoegen
961BasisOntwerpcapaciteit Pomp geen subtype van Pompcapaciteit
965BasisOntwerpcapciteit Gemaal, spelfout + definitie
966BasisPompcapaciteit
975BasisDefinitie bij vorm/afmetingen putten aanscherpen
976BasisToelichting bij kenmerk Diameter Leiding
977BasisDe collectie Vorm Deksel ontbreekt in deelmodel Basis
979BasisIn sommige definities wordt onterecht verwezen naar een figuur
980BasisConstructieonderdelen hebben niet allemaal een orientatie
981BasisConcept "Rioolvreemd water" ontbreekt
982BasisOpvolger van basisrioleringsplan toevoegen
983BasisDefinitie drukleiding, luchtpersleiding toevoegen
985BasisOverstortput; > 1 overstortdrempel
986BasisKeilinlaat staat nog niet in het GWSW
988BasisAanpassen definitie DIT-riool
989BasisAfkortingen van materialen toevoegen
991BasisToevoegen orientatie bij constructie-onderdelen
992BasisDefinitie inspectieput betreffende "toegankelijkheid"
993BasisOnderscheid maken tussen kenmerk Leverancier en Fabrikant. Pompfabrikaat meer algemeen (Fabricaat) maken
994BasisNL definitie van LengteBuisdeel ontbreekt
996BasisDekselorientatie bij afdekplaat ontbreekt
997BasisApparatuur van orientatie voorzien
1000BasisKolkdeksel toevoegen
1002BasisDefinitie DT-riool aanpassen
1003BasisSynoniem GWA Stelsel voor Gemengd Stelsel
1004BasisCollectie grondsoort: Grind, Leem, L_ss, Zand+grind toevoegen
1007BasisBlinde inlaat als subtype toevoegen
1009BasisOverstortkolk, Explosievrije kolk, Ontluchtingskolk toevoegen (specifiek voor ontluchting)
1010BasisRWS Kolk toevoegen
1011BasisIs luchtinjectie-unit een subtype van Rioolput? Definitie ontbreekt
1012BasisPeilbuisdeksel relateren aan Peilbuis
1014BasisRevisietekening verplicht maken
1015BasisSterkteklasse als kenmerk bij afdekking/rooster toevoegen
1017BasisKenmerken afmeting, fabrikant, leverancier toevoegen aan Stankafsluiter, Waterslagvoorziening, Vetafscheider
1018BasisStroomprofiel niet alleen als deel van Inspectieput
1019BasisWelk datatype bij het kenmerk Toegankelijk (bij Leiding)
1020BasisCollectie Voegmateriaal uitbreiden met specificatie asbest. (niet, wel+klasse)
1021BasisOntlastput is subtype van put (niet van rioolput)
1023BasisOpenwaaier putdeksel als subtype toevoegen
1024BasisVerloopstuk als onderdeel van vrijverval riolering
1026BasisHuishoudelijk afvalwater
1027BasisPermeoblokken toevoegen
1028BasisCompositie aansluiting uitbreiden
1030BasisDefinitie bij afmeting/vorm put
1031BasisDefinitie bij funderingstypes
1032BasisDefinitie en illustraties bij verbindingen
1033BasisKwelscherm toevoegen
1034BasisLavakoffer
1041BasisDefinitie Hoogte put goed zetten
1042BasisToevoeging functie bij Bergbezinkbassin
1043BasisToevoeging doel bij Bergingsbassin
1044BasisToevoeging doel bij Bezinkbassin
1045BasisConform het CBS zowel wijk- als buurtniveau gebruiken
1046BasisFunctie en doel toevoegen aan Zuiveringsreservoir
1047BasisPut niet toegankelijk als opening kleiner dan 600mm
1048BasisOpenbaar Vuilwaterriool zou Openbaar Vuilwaterstelsel moeten zijn
1049BasisDoel toevoegen bij Open berging
1050BasisMeetinstrument kunnen koppelen aan objecten
1051BasisBij bergingsvijver ontbreekt doel
1053BasisBij perceel is de verwijzende weblink kapot
1055BasisKeuring Elektisch wordt Keuring Elektrisch
1056BasisOpvangput 1 niveau omhoog
1057BasisDubbel aanwezige startdatum/wijzigingsdatum weghalen
1059BasisDe types Exclusieve-, Hybride- en Kern-Collectie verwijderen.
1060BasisGWSW Geo Symbolen: Toevoegen / aanpassen nieuwe symbolen en hasrepresentation relaties
1061BasisDefinitie CoF NLCS aanpassen, bevat ook GWSW-Geo symbolen
1061BasisNieuwe versie Geo-Symbolen verwerken
1062BasisUitklimvoorziening heeft geen Ja/Nee collectie in Basis
1063BasisSpelfout "de" bouwwerk bij concept Bouwwerkorientatie
1068BasisUitlaatconstructie heeft geen BAG koppeling
1069BasisReservoir heeft niet altijd BAG koppeling
1070BasisFunctie van DIT-riool onjuist.
1072BasisElektronische component vs Electronisch component.
1073BasisAansluiting Slot is niet 1 op 1, wordt in IMBOR via Semantische relatie opgelost.
1079BasisVervuilingsgraad bij leiding niet overgenomen, dit is een inspectiegegeven.
1085BasisInprikpunt persleiding ontbreekt
1099BasisVrijverval rioolleiding: Incorrecte rdfs:Label
1100BasisOnduidelijk objecttype "GWSW datamodel"
1101BasisWanden zijn geen onderdeel van een BBB
1102BasisDubbele Aansluiting "is deel van" bij Inlaat