Overzicht wijzigingen in versie 1.5.2 van het GWSW model

VolgnrModuleOmschrijving (geel = wel behandeld, niet doorgevoerd)Laatste actie
788/bBasisRubber verbindingsstuk toevoegenmv: Kenmerk Materiaal Hulpstuk (ook als subtype van Intrinsiek Aspect) toegevoegd, gebruikt de collectie Materiaal Leiding. Rubber toegevoegd aan collectie Materiaal Leiding
941BasisEen Kolk heeft poortinlaten en, naast voor-inlaten, ook zij- en achter-inlaten. Toevoegen.mv: Aldus doorgevoerd, met collectie-item-namen Aansluiting aan voorkant/zijkant/achterkant
946BasisVorm stroomprofiel toevoegen (geul, rond, enz)mv: Aldus doorgevoerd, ook als subtype van Intrinsiek Aspect. Alleen de collectie-items Geulprofiel en Rond gemodelleerd
947BasisOpvangcapaciteit bij Zandvangput, Olie/Benzinevangput toevoegenmv: Aldus doorgevoerd, ook voor Slib- en Vetvangput
948BasisSlangsifon, zettingsstuk: maak deel van Aansluitingmv: Aldus doorgevoerd: Slangsifon en Flexibel Zettingsstuk als deel van Aansluiting
950BasisSynoniem van Wandruwheid: Nilturadse moet zijn Nikuradsemv: Nagekeken en akkoord
951BasisBeerput: synoniem Rottingsput toevoegen en definitie uitbreiden mv: Aldus doorgevoerd, ook de definitie (als variant)
952BasisTerreinriolering: alternatieve definitiemv: Aldus doorgevoerd, ook de definitie (als variant)
953BasisPerceelaansluitleiding: alternatieve definitiemv: Definitie als variant opgenomen
954BasisPerceelaansluitpunt: alternatieve defnitiemv: Definitie als variant opgenomen
955BasisOntstoppingsstuk: alternatieve defnitiemv: Definitie als variant opgenomen
956BasisNieuw type rioolput: Controleputmv: Aldus doorgevoerd. Definitie niet aangepast
957BasisVuilwaterstelsel: Synoniem Vuilwaterriool toevoegen + alternatieve defnitiemv: Niet doorgevoerd. Heeft geen toegevoegde waarde?
959BasisOppervlaktewatergemaal toevoegenmv: Aldus doorgevoerd, in module Basis en Gemalen
960BasisGeurfilter toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
961BasisOntwerpcapaciteit Pomp geen subtype van Pompcapaciteitmv: Aldus doorgevoerd. Ontwerpcapaciteit Pomp wordt subtype van Capaciteit
965BasisOntwerpcapciteit Gemaal, spelfout + definitiemv: Spelfout al eerder gecorrigeerd. Definitie aangepast
966BasisPompcapaciteitmv: Al eerder doorgevoerd.
975BasisDefinitie bij vorm/afmetingen putten aanscherpenwvr: Zie punt 1030
976BasisToelichting bij kenmerk Diameter Leidingprojectteam: Zo laten, is in OroX al gaande praktijk.
977BasisDe collectie Vorm Deksel ontbreekt in deelmodel Basismv: Vorm Deksel apart gemodelleerd in module Basis, in de collectie voorlopig alleen Rond en Rechthoekig. In de Rib-modules gaat het om de Vorm Toegang (Shape Of Cover/Access)
979BasisIn sommige definities wordt onterecht verwezen naar een figuurmv: Is meegekomen met de tekst uit NEN 3300:1996, de term "(fig.)" moet uit alle definities verwijderd (ca 10 keer)
980BasisConstructieonderdelen hebben niet allemaal een orientatiefz: Goed dat meer objecten een orientatie krijgen. Voorstel is om dit generieker te maken, zie ook 991
981BasisConcept "Rioolvreemd water" ontbreektfz: ok, maar check op definitie en best gek advies, het is en blijft afvalwater, hoe ontdek je dit en is het tijdelijk of permanent overlap met foutaansluiting?
982BasisOpvolger van basisrioleringsplan toevoegenmv: Aldus doorgevoerd, alleen als subtype van Informatiedrager
983BasisDefinitie drukleiding, luchtpersleiding toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
985BasisOverstortput; > 1 overstortdrempelmv: Aldus doorgevoerd
986BasisKeilinlaat staat nog niet in het GWSWwvr: concept zadel toegevoegd conform onderstaande suggestie, als "isPartOf" Inlaat
988BasisAanpassen definitie DIT-rioolmv: Definitie doorgevoerd.
989BasisAfkortingen van materialen toevoegenmv: Lijst opgevraagd en doorgevoerd met nieuwe code=context (NC):
991BasisToevoegen orientatie bij constructie-onderdelenprojectteam: (voorlopig) geen verdere actie. Ingrijpen op gaande praktijk (volop in gebruik in OroX) is niet proportioneel
992BasisDefinitie inspectieput betreffende "toegankelijkheid"mv: Definitie aangepast, daarmee heeft ook voor een inspectieput "mantoegankelijke put" toegevoegde waarde
993BasisOnderscheid maken tussen kenmerk Leverancier en Fabrikant. Pompfabrikaat meer algemeen (Fabricaat) makenfz: Principe ok, Overal eenduidig toepassen Pompfabricaat kan ook Fabricaat worden. Pompfabricaat kan dan vervallen. Kan wel impact hebben: hoe ga je controleren wat nu is ingevuld bij gebruik leverancier/fabrikant?
994BasisNL definitie van LengteBuisdeel ontbreektmv: Alleen definitie buisdeel toegevoegd. Bij Lengte Buisdeel de eenheid toegevoegd
996BasisDekselorientatie bij afdekplaat ontbreektmv: Dekselorientatie bij supertype Afdekking gezet
997BasisApparatuur van orientatie voorzienZie punt 991
1000BasisKolkdeksel toevoegenmv: Deksel staat al (als deel) bij Kolk. Putdeksel is een term! Niet algemeen maken, ook vanwege comptabiliteit (wordt al gebruikt in datasets)
1002BasisDefinitie DT-riool aanpassenmv: Aldus doorgevoerd
1003BasisSynoniem GWA Stelsel voor Gemengd Stelselmv: Aldus doorgevoerd
1004BasisCollectie grondsoort: Grind, Leem, L_ss, Zand+grind toevoegenfz: ok, maar is er geen standaard grondsoort lijst waarop aangesloten kan worden (BRO?)
1007BasisBlinde inlaat als subtype toevoegenprojectteam: Geen verdere actie, Blinde Inlaat is een begrip en verdient een plek in de semantische database
1009BasisOverstortkolk, Explosievrije kolk, Ontluchtingskolk toevoegen (specifiek voor ontluchting)mv: Explosievrije kolk toegevoegd
1010BasisRWS Kolk toevoegenJP: definitie toegevoegd
1011BasisIs luchtinjectie-unit een subtype van Rioolput? Definitie ontbreektJP: definitie toegevoegd
1012BasisPeilbuisdeksel relateren aan Peilbuismv: Aldus doorgevoerd (als deel van)
1014BasisRevisietekening verplicht makenmv: Aldus doorgevoerd, ook de inverse kardinaliteit min. 0
1015BasisSterkteklasse als kenmerk bij afdekking/rooster toevoegenmv: Belastingklassen DIN 19580 / EN 1433 toegevoegd bij Rooster, op basis mail Sjaak. Bij Kolk (sterkteklasse onderbak?) nog niets gedaan, klassen onbekend en wordt het gebruikt? Is het dezelfde collectie?
1017BasisKenmerken afmeting, fabrikant, leverancier toevoegen aan Stankafsluiter, Waterslagvoorziening, Vetafscheidermv: Zie punt 993. Afmeting niet doorgevoerd, heeft geen toegevoegde waarde
1018BasisStroomprofiel niet alleen als deel van Inspectieputmv: Aldus doorgevoerd
1019BasisWelk datatype bij het kenmerk Toegankelijk (bij Leiding)fz: ok, Toegankelijk is nu bij ons boolean, moet omgezet worden naar codelist, +conversie heeft wel wat impact
1020BasisCollectie Voegmateriaal uitbreiden met specificatie asbest. (niet, wel+klasse)projectteam: Nieuw item (1103) geopend voor resterende acties
1021BasisOntlastput is subtype van put (niet van rioolput)fz: Principe ok, typering omhangen heeft impact, verwacht dat het weinig is gebruikt dus weinig dataconversie 20210806/mv: Aldus doorgevoerd
1023BasisOpenwaaier putdeksel als subtype toevoegenwerkgroep: niet toevoegen
1024BasisVerloopstuk als onderdeel van vrijverval rioleringmv: Heeft-deel-relatie bij leidingen verwijderd. Relatie via netwerk-topologie (Verloopstuk = Knooppunt) als voldoende geborgd.
1026BasisHuishoudelijk afvalwatermv: Al eerder doorgevoerd
1027BasisPermeoblokken toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
1028BasisCompositie aansluiting uitbreidenmv: Aldus doorgevoerd
1030BasisDefinitie bij afmeting/vorm putmv: Definitie toegevoegd bij Vorm, Lengte, Breedte, Diameter
1031BasisDefinitie bij funderingstypesmv: Eerste voorstel doorgevoerd, paaljuk is toch met dwarsbalk of is dat de sloofconstructie?
1032BasisDefinitie en illustraties bij verbindingenmv: Doorgevoerd. Definitie mof/spie algemeen gehouden. Wordt zo al toegepast, ook in Leidraad inspecties
1033BasisKwelscherm toevoegenmv: Leidingbrug toegevoegd, kwelscherm niet
1034BasisLavakofferfz: ok, betekent dat je voor elk materiaal in de koffer een subtype moet gaan maken
1041BasisDefinitie Hoogte put goed zettenmv: Definitie aangescherpt: "De afstand van binnenonderkant tot binnenbovenkant putconstructie (inclusief onderbak)". Met de puthoogte wordt nu al gerekend, impliciete definitie aanhouden. Als de onderbak-hoogte relevant is, dan de onderbak (met kenmerk Hoogte) als deel toevoegen.
1042BasisToevoeging functie bij Bergbezinkbassinwvr: reeds bestaande functie "bezinken stoffen" toegevoegd aan bergbezinkbassin. Functie "Regeling van de afvoer van het afvalwater" ook toegevoegd, conform Bergingsbassin. Toevoeging doel Verwijderen bezinksel
1043BasisToevoeging doel bij Bergingsbassinwvr: doel van Bergbezinkbassin toegevoegd aan Bergingsbassin
1044BasisToevoeging doel bij Bezinkbassinwvr: functies Regeling van de afvoer van het afvalwater en Tijdelijke berging van afvalwater toegevoegd
1045BasisConform het CBS zowel wijk- als buurtniveau gebruikenmv: Aangepast: Buurt is subtype van Registratief gebied, niet van District. En Buurt is deel van exact 1 District.
1046BasisFunctie en doel toevoegen aan Zuiveringsreservoirevg: Doel toegevoegd; functie regelen van afvoer is dusdanig generiek dat hier toevoegen niet onderscheidend genoeg is
1047BasisPut niet toegankelijk als opening kleiner dan 600mmevg: definitie mantoegankelijke put aangescherpt dat deze minimaal 600mm moet zijn
1048BasisOpenbaar Vuilwaterriool zou Openbaar Vuilwaterstelsel moeten zijnfz: ok, type wijziging weinig gebruikt
1049BasisDoel toevoegen bij Open bergingevg: Doel toegevoegd
1050BasisMeetinstrument kunnen koppelen aan objectenwvr: Meetinstrument is deel gemaakt van Compartiment en Bouwwerk via de "hasPart" relaie.
1051BasisBij bergingsvijver ontbreekt doelJP: Doel toegevoegd
1053BasisBij perceel is de verwijzende weblink kapotJP: URL is aangepast naar een werkende link
1055BasisKeuring Elektisch wordt Keuring ElektrischJP: Afgerond
1056BasisOpvangput 1 niveau omhoogfz: ok type niveau wijziging weinig gebruikt
1057BasisDubbel aanwezige startdatum/wijzigingsdatum weghalenwvr+evg: aangepast
1059BasisDe types Exclusieve-, Hybride- en Kern-Collectie verwijderen.wvr: De types Exclusieve-, Hybride- en Kern-Collectie zijn uit het model verwijderd.
1060BasisGWSW Geo Symbolen: Toevoegen / aanpassen nieuwe symbolen en hasrepresentation relatiesmv: Bestand sym_IBAKlasseIIIa en sym_IBAKlasseIIIb hernoemd naar sym_IBAKlasseIII
1061BasisDefinitie CoF NLCS aanpassen, bevat ook GWSW-Geo symbolenmv: Aldus aangepast
1061BasisNieuwe versie Geo-Symbolen verwerkenJP: overlegd met Corne, missen geen symbolen. geen actie nodig
1062BasisUitklimvoorziening heeft geen Ja/Nee collectie in Basisfz: ok, maar in RIBX kolom is dit een J/N gegeven. Hoe verhoudt zich dat tot het constructieonderdeel uitklimvoorziening?
1063BasisSpelfout "de" bouwwerk bij concept Bouwwerkorientatiewvr: In definitie "de" vervangen door "een"
1068BasisUitlaatconstructie heeft geen BAG koppelingevg: Herstel: Gebouw hasAspect Adresgegevens gezet. Tevens LastChange/AuthorChange aangepast van bouwwerk, gemaal, kunstwerk en rwzi
1069BasisReservoir heeft niet altijd BAG koppelingevg: (zie ook punt 1068) Adresgegevens weggehaald bij "bouwwerk" en toegevoegd aan "gebouw", "gemaal", "kunstwerk" en "rwzi"
1070BasisFunctie van DIT-riool onjuist. wvr: De voorgestelde functies (met de verschillende soorten water) zijn toegevoegd aan DIT-riool
1072BasisElektronische component vs Electronisch component.evg: Ter verduidelijking: het altlabel is ele_C_tronisch, het normale label ele_K_tronisch. Om het object met de "klassieke" spelling vindbaar te houden
1073BasisAansluiting Slot is niet 1 op 1, wordt in IMBOR via Semantische relatie opgelost.wvr: Slot is nu het enige type (geen subtypes) en kan onderdeel zijn van een kast of afdekking. SlotAfdekking en SlotKast bestaan nu niet meer. Als zodanig doorgevoerd.
1079BasisVervuilingsgraad bij leiding niet overgenomen, dit is een inspectiegegeven.evg: Kenmerk Vervuilingsgraad verwijderd
1085BasisInprikpunt persleiding ontbreektJP: geen actie meer vereist. Huidig gwsw dekt behoefte
1099BasisVrijverval rioolleiding: Incorrecte rdfs:Labelevg: rdfs:label en zelfde tekst bij rdfs:SeeAlso weggehaald bij gwsw:Vrijvervalrioolleiding
1100BasisOnduidelijk objecttype "GWSW datamodel"mv: Aangepast: GWSW Datamodel wordt subtype van Informatiedrager
1101BasisWanden zijn geen onderdeel van een BBBevg: Cardinaliteit heeftDeel: Overstortconstructie aangepast naar min=1
1102BasisDubbele Aansluiting "is deel van" bij Inlaatwvr: lokale "hasPart" relatie is verwijderd, want deze wordt geerfd van "Hulpstuk". De dubbeling is daarmee verdwenen.