Overzicht wijzigingen in versie 1.5.1 van het GWSW model

VolgnrModuleOmschrijving (geel = afgewezen, blauw = wordt verwerkt)Laatste actie
528RIBWaarneming constructie kolk: Wand defectmv: Aldus doorgevoerd in document en model
722/r28RIBHoe gaan we om met meerdere stagnaties bij 1 objectmv: Aldus doorgevoerd in document en model. Wordt verwerkt in validator, doorgegeven aan ontwikkelaar
722/r29RIBCode GXT+JXT/Controle door reiniger: contractueel hoeft niet altijd gecontroleerd te worden. Software-matig er rekening mee houden dat controle ook in erop volgende dagen kan gebeurenmv: Aldus doorgevoerd in document en model
722/r31RIBStortbonnen ook aan activiteit Insp/Rein Kolken koppelenmv: Aldus doorgevoerd in document en model (EXW)
722/r32RIBCode BCA uitbreiden met materiaal-aanduiding. Rapport = PCV/Links, Gres/Rechts enzovoortmv: Opgenomen in model, de definitie bij BCA
722/r35RIBGAA en AAA zowel heen als terug verplichtmv: Aldus doorgevoerd in document en model
722/r37RIBGBM / GBO Omschrijving in tabel aanpassenmv: Aldus doorgevoerd
722/r38RIBCCO / JCO Vorm dekselmv: Aldus doorgevoerd in document en model
722/r39RIBKleinigheid in documentmv: Aldus doorgevoerd
722/r40RIBOpdrachtgever bij onderaannemingmv: Aldus doorgevoerd in document en model
722/r41RIBHBH / KBH Mix van soorten vervuiling mv: Aldus doorgevoerd in document en model
764RIBKarakterisering 2 bij code BDC ontbreekt geheel in het GWSWmv: Toegevoegd aan ontologie
778RIBSynchroniseren Naam Riolering <xAP>mv: Aldus doorgevoerd in document
788/aBasisSpoelklep meer algemeen afsluiter?mv: De klep-uitvoering (dubbel/enkelkerend) consequent opgenomen als onderscheidend kenmerk
825BasisDrukklasse specificerenmv: Correctie, was doorgevoerd bij Mechanische Rioolleiding, nu ook bij Mechanische Transportleiding
828BasisLijnafwatering is type Gootmv: Lijnafwatering als synoniem van Goot doorgevoerd. De term Goot wordt al gebruikt in datasets.
829BasisInlaat is een subtype Hulpstuk geworden, is dat correct?mv: De complete lijst met voorstellen voor versie 1.5.1 wordt nu verstrekt.
830BasisDeelliner van orientatie voorzienmv: Deellinerorientatie en Kabelorientatie (Kabel verwees naar Leidingorientatie, consequent gemaakt) toegevoegd, subtype van Edge met kenmerk Lijn. (geen begin- en eindpunt in topologie)
833BasisStuwklep toevoegenmv: Aldus doorgevoerd. Terugslagklep als deel van Stuwconstructie vervangen door Stuwklep. Stuwklep trouwens niet gevonden in kennisbank
836BasisBouwwerk+reservoir als deel van Verbeterd gescheiden Stelsel toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
838BasisWIBON vervangt de WIONmv: Aldus doorgevoerd
842BasisFlexibel Zettingsstuk en Slangsifon toevoegenmv: Supertype van Slangsifon wordt Stankafsluiter (zie ook punt 940), ook definitie aangevuld.
843BasisDT- en DIT-riool zijn type Vrijverval Rioolleidingmv: Aldus doorgevoerd. Supertype is Vrijverval rioolleiding
845BasisTubeluremv: Aldus doorgevoerd, alleen definitie bijgewerkt
846BasisAndere materialen zoals Steenwol voor Infiltratiebassinmv: Steenwolkoffer toegevoegd, met als deel Steenwolblok
848BasisAdresgegevens, perceel: verwijzen naar de basisregistratiemv: Doorgevoerd met gewijzigde links
850BasisProfiel open leiding geen subtype van Lijnmv: Gewijzigd, supertype is nu Geometrie
851HydDoorlaatniveaumv: Binnenonderkant onderdeel was gerefereerd aan niveau doorlaat. Dat moet zijn Doorlaatniveau (analoog aan Drempelniveau). Staat in OroX-beschrijving wel goed. Met terugwerkende kracht gecorrigeerd op GWSW Server
852BasisMdsPlan, MdsProj: deksel en klimijzer onterecht als verplicht deel van putmv: Syntaxfout hersteld
853HydWanddikte en SDR waarde toevoegen aan modulemv: Ten behoeve van berekening inwendige afmetingen [binnenmaat]
854HydConformiteitsklasse aangescherptmv: Diverse kleine zaken, met name verplichte kenmerken bij onderdelen
855BasisBedrijfsafvalwater toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
859BasisCompacte minizuiveringmv: Aldus doorgevoerd
860BasisDecentrale systemen (varianten: decentrale sanitaire systemen; decentrale zuiveringssystemen) toevoegenmv: Groep Decentraal Zuiveringssysteem toegevoegd, daaronder Beerput en IBA
862BasisGemeente: definitie uitbreidenmv: Aldus doorgevoerd, Gemeente toegevoegd aan module Basis
863BasisGroen water toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
864BasisHuishoudelijk afvalwater toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
865BasisIBA-compactsysteem toevoegenmv: Toegevoegd als synoniem van IBA
867BasisLozingseisen toevoegenmv: Aldus doorgevoerd, als extra kenmerk bij Perceelaansluitpunt
868BasisLozingsnormen toevoegenmv: Zie punt 867, opgenomen als synoniem
869BasisOntwerpcapaciteit toevoegenmv: Doorgevoerd: Ontwerpcapaciteit Pomp en Gemaal
870BasisDefinitie regenwater toevoegenmv: Doorgevoerd als definitie bij Hemelwater
871BasisDefinitie slib toevoegenmv; Ruimere definitie opgenomen en de collectie Type Vervuiling toegevoegd aan module Basis (stond in RIB)
872BasisDefinitie Stedelijk gebied aanscherpenmv: Aldus doorgevoerd
874BasisSynoniem Stroomafwaarts van Benedenstrooms toevoegenmv: Aldus doorgevoerd: Stroomopwaarts en Stroomafwaarts
876BasisFunctie Zuiveren aanscherpenmv: Definitie aan functie Zuiveren Afvalwater toegevoegd. Komt nog niet door in webviewer
877BasisGWSW Geo stijl vastgesteldmv: Gekoppelde figuren in ontologie aangepast op nieuwe stijl van GWSW Geo. De gebruikte symbool-definitie in svg-vorm gesynchroniseerd met de symbool-verwijzing in de SLD bestanden
878BasisVolgorde Status Maatregel onduidelijkmv: Aldus doorgevoerd
879HydEenheid min/max infiltratiecapaciteitmv: De eenheid is mm/h, in het geval van infiltratie is geheel getal nauwkeurig genoeg, voor pompcapaciteit is gebroken getal nodig. In OroX wordt [decimal] als eenheid gebruikt. In HydX is het een integer met de formaataanduiding [Len=3]. Opmerking toevoegen dat afronding van decimal naar integer nodig is.
880HydKenmerk wandruwheid doet niet meemv: Aldus aangepast, staat nu alleen in Module Basis
883RIBLeidraad 01-2019 in ontologie opnemenmv: Waarnemingen BXA en DXA (metingen) toegevoegd aan collectie LDR (staat nog niet Leidraad, wel in RibX-document)
884BasisGeometrie "Punt" verplicht maken in Bouwwerkorientatiemv: Aldus doorgevoerd
885BasisGeometrie Punt en Buitengrens maximaal 1 voorkomen als aspectmv: Aldus doorgevoerd, Buitengrens mag wel meerdere malen voorkomen
886BasisRioleringsnet als synoniem voor Rioolstelsel opnemenmv: Aldus doorgevoerd
887BasisRegistratief gebied (Kern) heeft 0:n aansluitingen, cardinaliteit aanpassenmv: Zie ook punt 629, was niet goed verwerkt.
888BasisBouwblokdrainage en Sport-en speldrainage toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
890BasisIs vetafscheider e.d. een constructieonderdeel of de constructie zelf (bijv. een type put)mv: Aldus doorgevoerd, plaatje bij vetafscheider verwijderd
891BasisDiffusiescherm en Drijflaagschot toevoegenmv: Aldus doorgevoerd
892BasisLuik en Veiligheidsrooster toevoegenmv: Luik toegevoegd als subtype van Afdekking, kan als deel hebben een veiligheidsrooster
894BasisHybride systeem toevoegenmv: Aldus doorgevoerd, lijkt op Drukrioleringsstelsel met extra luchtinjectie-units
895BasisLucht-injectie-pomp of Lucht-injectie-gemaal toevoegenmv: Luchtinjectie-unit als subtype van Pompput toegevoegd.
896BasisLuchtpersriolering volledig modelleren in GWSWmv: Aldus doorgevoerd, ook voor vacu_mriolering
897BasisOmschrijving Injectiepunt verbeterenmv: Aldus doorgevoerd
898BasisTerm Grondwatermonitoringsnet gebruikenmv: Als synoniem van Grondwatermeetner toegevoegd, ook definitie en link BRO toegevoegd
899BasisGrondwatersamenstellingsonderzoek toevoegenmv: Toegevoegd als subtype van Onderzoeken
900BasisTerm Grondwatermonitoringsput toevoegenmv: Als synoniem van Peilbuis toegevoegd, ook definitie en link BRO toegevoegd
901BasisCapaciteit Gemaal beter definierenmv: Alleen definitie aangescherpt. Bij pomp en gemaal geldt de in de praktijk maximaal leverbare capaciteit.
903BasisGrondwater - linken naar Waterwetmv: Aldus doorgevoerd, link naar omgevingswet werkt niet meer
904BasisVuilwaterriool - linken naar Waterwetmv: Aldus doorgevoerd
905BasisStedelijk Afvalwater - linken naar Waterwetmv: Aldus doorgevoerd
906BasisEenheid bij motorvermogen toevoegenmv: Aldus doorgevoerd [kW]
907BasisPolderstuk als synoniem van Pendelstuk opnemenmv: Aldus doorgevoerd
908BasisEen duiker kan ook een Uitlaatconstructie hebben, definitie daarop aanpassenmv: Aldus doorgevoerd
909BasisWI(B)ON-thema ook bij puttenmv: Aldus doorgevoerd
911BasisCollectie Doorlatende Leiding verwijderenmv: DIT riool aan de lijst toegevoegd
912BasisFabricaat en Type als kenmerk aan Afsluiter toevoegenmv: Fabricaat (type-aanduiding van Fabrikant) toegevoegd bij Rioolafsluiter en Mechanische Afsluiter
913RIBRibX-versie en inspectie/reinigingsnorm aanpassen op laatste versie: GWSW 1.5.1 en Leidraad 2019mv: Aldus doorgevoerd in document en model. Normen worden GWSW 1.5.1 en RIBX 1.5.1
917RIBVoor BAH de kar3 gebruiken om aan te duiden wat de soort belemmering is (takje, bal, blikje, oer, etc). De huidige opbouw van kar3 verschuiven naar (nog niet gebruikte) kwantificeringmv: Ook definitie bij DAH aangepast
918RIBToelichting bij GBC in document aanpassenmv: Aldus doorgevoerd in document
919RIBNaam van de nBO codes wijzigen, is vaak ook een URLmv: Omschrijving nBO in document aangepast.
920RIBCode GBP, in document-tabel eenduidig Doel of Reden gebruikenmv: Consequent gemaakt voor alle nBP: het Doel. Conform EN13508-2
921BasisOm de WIBON te bedienen: Kabels binnen Meetinrichting, Regelinrichten en Openbare verlichtingmv: Regelinrichting, Meetinrichting met als deel Kabel toegevoegd
923HydProfielbreedte en -hoogte bij bijzondere profielen Heul, Muil, optioneel makenmv: Aldus doorgevoerd, zie ook punt 633/h89
924BasisDefinities Hemelwaterstelsel en Gecombineerd infiltratiestelsel oprekkenmv: Ook IT-riool toegevoegd, gelijktijdig de mogelijke leidingtypes als deel van stelseltypes aangescherpt.
925BasisVorm van het compartiment is gekoppeld aan de vorm van de put (Vorm put (coll)). Deze collectie is onvolledig aangezien ook andere vormen hebben zoals driehoekig, vijfhoekig etc.mv: Aldus doorgevoerd, in de collectie Vorm Put
926BasisVorm van de overstortdrempel beter definieren, is schuin ook een vorm?mv: Aldus doorgevoerd
927BasisDe link naar geostandaarden werkt niet meer? Bij Kolk in ieder geval nietmv: Links naar geostandaarden nagekeken, een aantal niet meer gevonden. Zie term VervallenLink
928Basis(Verwacht) type reiniging bij Kolk toevoegenmv: Aangepast, kenmerk identiek gehouden aan RibX: Verwachte Type Reiniging
929BasisGrondeigendom toevoegen als kenmerk bij Kolkmv: Het kenmerk Inrichting Bovengrond onder Bovengrond gebracht, stond onder het subtype Straat. Particuliere Grond is element van Inrichting Bovengrond
930BasisType Vergrendeling toevoegen aan Kolkmv: Aldus doorgevoerd. Constructieonderdeel Slot in module Basis gezet, deksel is deel van Kolk
931BasisKenmerk Uitklimvoorziening toevoegen aan Kolkmv: Aldus doorgevoerd
933BasisContouren van stelsel en systeem toevoegenmv: Kenmerk Gebiedsorientatie toegevoegd aan Stelsel en Systeem
935RIBKarakterisering 3 bij DBF aanpassenmv: Idem voor DBA en DBD (en BBF, BBA, BBD)
939RIBAsbesthoudend voegmateriaal, hoe te verwerken?mv: Aldus doorgevoerd in model en document
940BasisStankscherm als onderdeel van Kolk toevoegenmv: Stankafsluiter met supertype Constructieonderdeel en subtype Stankscherm toegevoegd
944BasisBGT Code toevoegenmv: Toegevoegd aan Adresgegevens, die ook gekoppeld aan Put
945BasisVerbeterd gescheiden systeem anders in soortenboommv: Identiek aan Verbeterd hemelwaterstelsel, supertype wordt Gescheiden Systeem
823HydXDefinitie TAB en XZP uitbreiden met eenheidmv: De eenheid [m] stond al netjes in definitie, zo laten.
832BasisStatus functioneren in redundant met Loze Leiding, Loze Put enzovoortmv: Om praktische redenen gehandhaafd op supertype-niveau
839RIBMaximale veldlengte RibX definieren: 256werkgroep: Niet doen, via PvE - afspraak tussen opdrachtgever/-nemer
889BasisIs foutaansluiting wel nodig apart type aansluiting?werkgroep: Laten staan
902BasisTerm (Asbesthoudende) Voegkit toevoegen/verhelderenmv: Wordt voorgelegd aan werkgroep RIB, nieuwe RibX-elementen nXP. Zie elders in dit logboek
910BasisObjecten in particulier beheer onderscheidenmv: Geen actie nodig
915RIBKar3 bij normaal waterpeil BDD optioneel makenwerkgroep: Niets aan doen
916RIBVoor de codelijsten Vorm de 13508-2/nl of 13508-2/en volgen. Nu wijkt die af bij CCA en CCOmv: Voor de actie zie punt 914
934RIBCode toevoegen voor het afmelden van een plaatselijke reparatiewerkgroep: Geen actie, is al geregeld via doorlopende schade
936RIBKarakterisering 3 bij BDB aanpassenwerkgroep: Geen actie, is al geregeld door registratie tegeninspectie
937RIBFoutmarge bij BAH E toevoegenwerkgroep: Niet relevant, niets aan doen