Overzicht wijzigingen in versie 1.5.1 van het GWSW model

VolgnrModuleOmschrijving (geel = wel behandeld, niet doorgevoerd)
528RIBWaarneming constructie kolk: Wand defect
722/r28RIBHoe gaan we om met meerdere stagnaties bij 1 object
722/r29RIBCode GXT+JXT/Controle door reiniger: contractueel hoeft niet altijd gecontroleerd te worden. Software-matig er rekening mee houden dat controle ook in erop volgende dagen kan gebeuren
722/r31RIBStortbonnen ook aan activiteit Insp/Rein Kolken koppelen
722/r32RIBCode BCA uitbreiden met materiaal-aanduiding. Rapport = PCV/Links, Gres/Rechts enzovoort
722/r35RIBGAA en AAA zowel heen als terug verplicht
722/r37RIBGBM / GBO Omschrijving in tabel aanpassen
722/r38RIBCCO / JCO Vorm deksel
722/r39RIBKleinigheid in document
722/r40RIBOpdrachtgever bij onderaanneming
722/r41RIBHBH / KBH Mix van soorten vervuiling
764RIBKarakterisering 2 bij code BDC ontbreekt geheel in het GWSW
778RIBSynchroniseren Naam Riolering <xAP>
788/aBasisSpoelklep meer algemeen afsluiter?
825BasisDrukklasse specificeren
828BasisLijnafwatering is type Goot
829BasisInlaat is een subtype Hulpstuk geworden, is dat correct?
830BasisDeelliner van orientatie voorzien
833BasisStuwklep toevoegen
836BasisBouwwerk+reservoir als deel van Verbeterd gescheiden Stelsel toevoegen
838BasisWIBON vervangt de WION
842BasisFlexibel Zettingsstuk en Slangsifon toevoegen
843BasisDT- en DIT-riool zijn type Vrijverval Rioolleiding
845BasisTubelure
846BasisAndere materialen zoals Steenwol voor Infiltratiebassin
848BasisAdresgegevens, perceel: verwijzen naar de basisregistratie
850BasisProfiel open leiding geen subtype van Lijn
851HydDoorlaatniveau
852BasisMdsPlan, MdsProj: deksel en klimijzer onterecht als verplicht deel van put
853HydWanddikte en SDR waarde toevoegen aan module
854HydConformiteitsklasse aangescherpt
855BasisBedrijfsafvalwater toevoegen
859BasisCompacte minizuivering
860BasisDecentrale systemen (varianten: decentrale sanitaire systemen; decentrale zuiveringssystemen) toevoegen
862BasisGemeente: definitie uitbreiden
863BasisGroen water toevoegen
864BasisHuishoudelijk afvalwater toevoegen
865BasisIBA-compactsysteem toevoegen
867BasisLozingseisen toevoegen
868BasisLozingsnormen toevoegen
869BasisOntwerpcapaciteit toevoegen
870BasisDefinitie regenwater toevoegen
871BasisDefinitie slib toevoegen
872BasisDefinitie Stedelijk gebied aanscherpen
874BasisSynoniem Stroomafwaarts van Benedenstrooms toevoegen
876BasisFunctie Zuiveren aanscherpen
877BasisGWSW Geo stijl vastgesteld
878BasisVolgorde Status Maatregel onduidelijk
879HydEenheid min/max infiltratiecapaciteit
880HydKenmerk wandruwheid doet niet mee
883RIBLeidraad 01-2019 in ontologie opnemen
884BasisGeometrie "Punt" verplicht maken in Bouwwerkorientatie
885BasisGeometrie Punt en Buitengrens maximaal 1 voorkomen als aspect
886BasisRioleringsnet als synoniem voor Rioolstelsel opnemen
887BasisRegistratief gebied (Kern) heeft 0:n aansluitingen, cardinaliteit aanpassen
888BasisBouwblokdrainage en Sport-en speldrainage toevoegen
890BasisIs vetafscheider e.d. een constructieonderdeel of de constructie zelf (bijv. een type put)
891BasisDiffusiescherm en Drijflaagschot toevoegen
892BasisLuik en Veiligheidsrooster toevoegen
894BasisHybride systeem toevoegen
895BasisLucht-injectie-pomp of Lucht-injectie-gemaal toevoegen
896BasisLuchtpersriolering volledig modelleren in GWSW
897BasisOmschrijving Injectiepunt verbeteren
898BasisTerm Grondwatermonitoringsnet gebruiken
899BasisGrondwatersamenstellingsonderzoek toevoegen
900BasisTerm Grondwatermonitoringsput toevoegen
901BasisCapaciteit Gemaal beter definieren
903BasisGrondwater - linken naar Waterwet
904BasisVuilwaterriool - linken naar Waterwet
905BasisStedelijk Afvalwater - linken naar Waterwet
906BasisEenheid bij motorvermogen toevoegen
907BasisPolderstuk als synoniem van Pendelstuk opnemen
908BasisEen duiker kan ook een Uitlaatconstructie hebben, definitie daarop aanpassen
909BasisWI(B)ON-thema ook bij putten
911BasisCollectie Doorlatende Leiding verwijderen
912BasisFabricaat en Type als kenmerk aan Afsluiter toevoegen
913RIBRibX-versie en inspectie/reinigingsnorm aanpassen op laatste versie: GWSW 1.5.1 en Leidraad 2019
917RIBVoor BAH de kar3 gebruiken om aan te duiden wat de soort belemmering is (takje, bal, blikje, oer, etc). De huidige opbouw van kar3 verschuiven naar (nog niet gebruikte) kwantificering
918RIBToelichting bij GBC in document aanpassen
919RIBNaam van de nBO codes wijzigen, is vaak ook een URL
920RIBCode GBP, in document-tabel eenduidig Doel of Reden gebruiken
921BasisOm de WIBON te bedienen: Kabels binnen Meetinrichting, Regelinrichten en Openbare verlichting
923HydProfielbreedte en -hoogte bij bijzondere profielen Heul, Muil, optioneel maken
924BasisDefinities Hemelwaterstelsel en Gecombineerd infiltratiestelsel oprekken
925BasisVorm van het compartiment is gekoppeld aan de vorm van de put (Vorm put (coll)). Deze collectie is onvolledig aangezien ook andere vormen hebben zoals driehoekig, vijfhoekig etc.
926BasisVorm van de overstortdrempel beter definieren, is schuin ook een vorm?
927BasisDe link naar geostandaarden werkt niet meer? Bij Kolk in ieder geval niet
928Basis(Verwacht) type reiniging bij Kolk toevoegen
929BasisGrondeigendom toevoegen als kenmerk bij Kolk
930BasisType Vergrendeling toevoegen aan Kolk
931BasisKenmerk Uitklimvoorziening toevoegen aan Kolk
933BasisContouren van stelsel en systeem toevoegen
935RIBKarakterisering 3 bij DBF aanpassen
939RIBAsbesthoudend voegmateriaal, hoe te verwerken?
940BasisStankscherm als onderdeel van Kolk toevoegen
944BasisBGT Code toevoegen
945BasisVerbeterd gescheiden systeem anders in soortenboom
823HydXDefinitie TAB en XZP uitbreiden met eenheid
832BasisStatus functioneren in redundant met Loze Leiding, Loze Put enzovoort
839RIBMaximale veldlengte RibX definieren: 256
889BasisIs foutaansluiting wel nodig apart type aansluiting?
902BasisTerm (Asbesthoudende) Voegkit toevoegen/verhelderen
910BasisObjecten in particulier beheer onderscheiden
915RIBKar3 bij normaal waterpeil BDD optioneel maken
916RIBVoor de codelijsten Vorm de 13508-2/nl of 13508-2/en volgen. Nu wijkt die af bij CCA en CCO
934RIBCode toevoegen voor het afmelden van een plaatselijke reparatie
936RIBKarakterisering 3 bij BDB aanpassen
937RIBFoutmarge bij BAH E toevoegen