First flush gemaal

NaamFirst flush gemaal  
URIFirstFlushGemaal
Definitie internEen gemaal voor het verpompen van de eerste hoeveelheid hemelwater wat typisch van verhard oppervlak afstroomt  
Datum start/wijz2018-05-03
Functie+Verpompen van afvalwater
+Verpompen van water
Heeft kenmerk+Adresgegevens [max=1]
+Begindatum [max=1]
+Breedte bouwwerk [max=1]
+Capaciteit gemaal [min=1]
+Einddatum [max=1]
+Lengte bouwwerk [max=1]
+Materiaal bouwwerk [max=1]
+Ontwerpcapaciteit gemaal [max=1]
+Pompschakeling [max=1]
+Vorm bouwwerk [max=1]
Is invoer van+Inspecteren gemaal [inverse]
+Service elektrisch [inverse]
+Service mechanisch [inverse]
Heeft deel+Pomp (PMP) [min=1]
+Veiligheidsrooster [min=0]
+Waterslagvoorziening [max=1]
Is deel van+Gemengd stelsel [inverse]
+Onderbemaling [inverse]
+Persleidingsysteem [inverse]
+Vrijverval rioolstelsel RGM [inverse]
+Vuilwaterstelsel [inverse]
+Ondergrond [inverse]
+Straat [inverse]
Heeft verbinding+Persleiding [min=0]
Heeft supertypeRioolgemaal
Model details
Heeft scopeCof_RGM
Auteur startMarinus Vonhof