Pipe bursting

NaamPipe bursting  
URIPipeBursting
Definitie extern[NEN-EN 15885:2018] on-the-line replacement (3.1.4) method in which an existing pipe is broken by longitudinal splitting or brittle fracture, using a mechanically applied force from within, where the pipe fragments are forced into the surrounding ground and a new pipe of the same, smaller or larger diameter, is simultaneously pulled in  
[NSTT] Methode om een leiding te vervangen door de bestaande leiding van binnen uit de breken. De gebroken leidingstukken worden in de omliggende grond gedrukt. Op hetzelfde moment wordt een nieuwe leiding met dezelfde of een grotere diameter geplaatst.  
Definitie internSleufloze vervangingsmethode waarin een bestaande buis wordt vergruisd, gebroken door in de lengterichting splitsen of brosse breuk, met behulp van mechanisch kracht van binnen, waar de buis fragmenten worden gedwongen in de omringende grond, en een nieuwe buis, van de dezelfde of grotere diameter, is gelijktijdig getrokken.  
OpmerkingBron afbeelding: www.unitracc.com
Datum start/wijz2018-03-20 / 2019-04-04
FunctieVervangen (functie)
+Vervangen (functie)
MechanismeZelfdragende buizen
TechnologieLeiding vergruizen
Heeft kenmerk+Datum maatregel [max=1]
+Grondslag maatregel [max=1]
+Interval maatregel [max=1]
+Status maatregel [max=1]
Heeft invoer+Vrijverval rioolleiding [exact=1]
+Deformatie (BAA) [zwakke relatie]
+Scheur (BAB) [zwakke relatie]
+Breuk/instorting (BAC) [sterke relatie]
+Oppervlakteschade (BAF) [zwakke relatie]
+Verplaatste verbinding (BAJ) [zwakke relatie]
+Langsrichting (verbinding) (A) [zwakke relatie]
+In de omtrek (verbinding) (B) [sterke relatie]
+Hoekverdraaiing (verbinding) (C) [sterke relatie]
+Wortels (waarneming) (BBA) [zwakke relatie]
+Aangehechte afzettingen (BBB) [zwakke relatie]
+Binnendringen van grond (BBD) [zwakke relatie]
Heeft supertypeSleufloos vervangen