Kenmerk

NaamKenmerk  
URIKenmerk
Definitie extern[Gellish] Is an individual object that is a phenomenon that is possessed by a totality and cannot exist without the existence of its possessor. It is an intrinsic, non-separable facet of its possessor  
Datum start/wijz2013-09-03 / 2017-11-16
Heeft supertypeowl:Class
Heeft subtypeAantal woningen
Aantal i.e.
Adresgegevens
Afstand
Afvoercoëfficiënt
Algemene opmerking (GDE) (GDE)
Algemene opmerking (JDE) (JDE)
Algemene opmerking (kolk) (EDE)
Algemene opmerking (LDE) (LDE)
Algemene opmerking (MDE) (MDE)
Algemene opmerking (NDE) (NDE)
Atmosfeer (CDD)
Aansluitende buis geblokkeerd (E)
Andere afdichting (Z)
Hoofdwortel (A)
Onafhankelijke kleine wortels (B)
Wortelscherm (C)
Doorzweten – langzaam binnendringen van water – geen zichtbare druppels (A)
Druppelend – binnendruppelend – geen continue vloeistofstroom (B)
Instromend – een continue vloeistofstroom (C)
Binnengutsend – onder druk binnenstromend (D)
Helder afvalwater (de bodem is zichtbaar) (A)
Bedieningswijze
Beginput bereikbaar (GXU)
Bergend oppervlak
Bestekspost (GXX, JXX)
Capaciteit
Omtrekreferentiepunt (CBD)
Circumferential reference point (rein) (JBD)
Reinigen (EN) (ACM)
Reinigen rioolput (EN) (CCM)
Continue lozing
Contractiecoëfficiënt doorlaatprofiel
Controle reiniging door reiniger (GXT, JXT)
Vertikaal - de onderdelen zijn vertikaal verplaatst (A)
Horizontaal - de onderdelen zijn horizontaal verplaatst (B)
Datacommunicatie
Datum
Descriptive location
Inspectierichting (AAK)
Doel
Drukklasse (PN)
Eindput bereikbaar (GXV)
Fabricaat
Maatregelen beheersen vloeistofstroom (ADC, CDC, GDC, JDC)
Functie
Gebruik riolering (kolk) (ECK)
Geloosde stoffen
Algemene opmerking ADE (ADE)
Algemene opmerking CDE (CDE)
Geometrie
Grondeigendom (kolk) (EAQ)
Grondslag maatregel
Grondsoort
Hellingstype
Hoogte t.o.v. NAP
Individual
Infiltrerend oppervlak
Infiltrerend vermogen
Inhoud
Inrichting bovengrond
Inspectiefase (ABT, CBT)
Interval maatregel
Intrinsiek aspect
Inwinning
Jaar
Karakterisering 1
Karakterisering 2
Karakterisering 3
Kathodische bescherming
Kleur
Kolk niet behandeld (EXD)
Kolk ontbreekt in opdracht (EXC)
Kolktype (EAR)
Kwantificering 1
Kwantificering 2
Grondeigendom (AAQ, CAQ, GAQ, JAQ)
Beginpunt van een zijaansluiting (AAV)
Leiding niet behandeld (AXD, GXD)
Leiding ontbreekt in opdracht (AXC, GXC)
Leverancier / fabrikant
Locatie (AAJ, CAJ, EAJ, GAJ, JAJ)
Soort locatie (AAL, CAL, GAL, JAL)
Referentiepunt (ABC, GBC)
Lozingseisen
Lozingsvergunninghouder
Maaiveldschematisering
Materiaal
Materiaal omhulling
Mechanisme
Meetresultaat
Meetwaarde
Inspectiemethode (ABE)
Inspectiemethode (put) (CBE)
Minimaal doorstroomoppervlak
Motorvermogen
Naam openbare ruimte
Nadere locatie (EXI)
Neerslag (ADA, CDA, EDA, GDA, JDA)
Soort knooppunt (put) (CAR, JAR)
Norm KIB (EBA)
Norm RRB (GBA, JBA)
Nummerzijde locatie (EXJ)
Omtreklocatie
Opdrachtgever aanwezig (GXK, JXK)
Opmerking
Oorspronkelijk coderingssysteem (ABB, CBB, EBB, GBB, JBB)
Format voor opslag foto’s (ABL, CBL, GBL, JBL)
Fotopakketreferentie (ABN, CBN, GBN, JBN)
Pompfabrikaat
Pompschakeling
Porositeit
Put bereikbaar (JXU)
Put niet behandeld (CXD)
Put niet gereinigd (JXD)
Put ontbreekt in opdracht (CXC, JXC)
Reden van stagnatie (NXC)
Reinigingsdruk (GXI, JXI)
Reinigingsfase (GBT)
Reinigingsfase (put) (JBT)
Reinigingsmethode (GBE, JBE)
Resultaat
Revisietekeningnummer
SDR-waarde
Soort lining (ACE)
Standaard afsluiterstand
Norm inspectiedetails (put) (CBA)
Norm leidinginspectie (ABA)
Status functioneren
Status maatregel
Stopcode stroomgroep
Strategisch (ACL, CCL, GCL, JCL)
Stromingsrichting
Structuur
Technologie
Tekeningnummer (AXA, CXA, GXA, JXA)
Temperatuur (ADB, CDB, EDB, GDB, JDB)
Tijdstip
Toegankelijk
Toepassing
Tonnage stortbon (LXJ)
Type bebouwing
Soort afvoer-leiding of riool (ACJ, GCJ)
Soort klimijzers (CCS, JCS)
Type pompwaaier
Type spuitkop (GXJ, JXJ)
Uitvoering
Unieke identificatie
Gebruik afvoer-leiding of riool (ACK, GCK)
Verbindingstype (AXF, GXF)
Vergrendeling (kolk) (EXM)
Verhanglijn
Verhardingstype (AXB, CXB)
Verhoogd risico
Verontreiniging
Vertikaal referentiepunt (CBC, JBC)
Vervuilingsgraad
Verwachte type reiniging (ECM)
Bestandsnaam voor video-beeldmateriaal (ABS, CBS, GBS, JBS)
Format voor video-beeldmateriaal (ABR, CBR, GBR, JBR)
Systeem voor plaatsbepaling videobeelden (ABM, CBM, GBM, JBM)
Medium voor opslag videobeelden (ABK, CBK, GBK, JBK)
Videopakketreferentie (ABO, CBO, GBO, JBO)
Vorm
WIBON thema
Continuous defect code
Verbinding ter plaatse (A)
Wandruwheid
Wegtype
Wijze van inwinning
X-coördinaat
Y-coördinaat
Z-coördinaat
Zekering kabel