Hemelwaterstelsel

NaamHemelwaterstelsel  
SynoniemHWA stelsel  
Regenwaterrioolstelsel  
Rwa-rioolstelsel  
URIHemelwaterstelsel
Definitie internEen enkelvoudig vrijverval rioolstelsel bestemd voor de inzameling, het transport en de tijdelijke berging van hemelwater.  
Zie ook[NEN 3300:1996] Rwa-rioolstelsel is synoniem van hemelwaterstelsel  
[NEN 3300:1996] rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag  
Datum start/wijz2007-10-23 / 2021-10-01
Heeft representatieSym_Hemelwaterstelsel [max=1]
FunctieInzameling van hemelwater
Transport van hemelwater
+Inzameling van afvalwater
+Tijdelijke berging van afvalwater
+Transport van afvalwater
Technologie+Transport door de zwaartekracht
Heeft kenmerk+Begindatum [max=1]
+Einddatum [max=1]
+Gebiedsoriëntatie [max=1]
Is uitvoer van+Fabrikant [inverse]
+Leverancier [inverse]
Is invoer van+Beheerder [inverse]
+Eigenaar [inverse]
Heeft deelHemelwaterriool [min=1]
Lozingspunt [min=1]
Goot [min=0]
Kolkaansluiting [min=0]
Bergingsvijver [min=0]
DIT-riool [min=0]
DT-riool [min=0]
Infiltratieriool (ITR) [min=0]
+Aansluiting [min=1]
+Onderbemaling [min=0]
+Vrijverval rioolleiding (AAA, GAA) [min=1]
+Overnamepunt [max=1]
+Meetinstrument [min=0]
Is deel vanGescheiden systeem [inverse]
+Afvalwatersysteem [inverse]
+Stuwgebied [inverse]
+Rioleringsgebied [inverse]
+Afwateringsgebied [inverse]
+Registratief gebied [inverse]
Heeft supertypeVrijverval rioolstelsel
Heeft subtypeOpenbaar hemelwaterstelsel
Verbeterd hemelwaterstelsel
Model details
Heeft scopeCof_TOP
Auteur startFiny Teitsma (Oranjewoud)
Auteur aanpassingJohan Post