Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Module Basis


Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen (stelsels) en processen op het gebied van Stedelijk Water beschrijft.
Het GWSW is een open datastandaard volgens het linked data principe die door Stichting RIONED namens de sector is ontwikkeld. Het is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

Via deze website kunt u de inhoud van het GWSW in detail raadplegen. Voor meer informatie over het GWSW, zie http://www.riool.net/gwsw .Hoe gebruikt u de raadpleeg-websites van het GWSW?

Elke raadpleeg-website toont een filter op het GWSW. Zo'n filter is een selectie binnen de GWSW Ontologie, gericht op een specifieke toepassing. De volgende GWSW-filters zijn beschikbaar:

Module GWSW-Basis https://data.gwsw.nl
De centrale website (nu actief) die de module GWSW-Basis toont. De module bevat de grootste gemene noemer van de gangbare gegevensstructuren voor stedelijk waterbeheer.

Module GWSW-MDS https://data.gwsw.nl/mds
De "Minimale Dataset", onderdeel van GWSW-Basis op initiatief van Waterkring West. Het bevat de minimaal benodigde gegevens voor het operationeel rioleringsbeheer.

Module GWSW-Maatregelen https://data.gwsw.nl/maatregelen
De nieuwe module (in concept) waarin de operationele maatregelen gericht op objecten binnen het rioolstelsel zijn gespecificeerd. Het bevat in deze eerste versie de maatregelen voor vrijverval rioolleidingen.

Module GWSW-Gemalen https://data.gwsw.nl/gemalen
Een eerste versie (in concept) waarin de hoofdindeling van rioolgemalen per stelstype is beschreven.

Modulecombinatie GWSW-Totaal https://data.gwsw.nl/totaal
Bevat het totaaloverzicht van het GWSW, bestaande uit de modules GWSW-Basis, GWSW-RIB en GWSW-Hyd, inclusief concepten die niet direct betrekking hebben op beheersystemen.

Conformiteitsklasse GWSW-MdsProj https://data.gwsw.nl/mdsproj
Betreft een eerste praktijktest van een nulmeting en bevat extra kwaliteitseisen binnen de module GWSW-MDS. Hiermee kunt u meten of uw gegevens voldoende zijn voor het definiëren van inspectie- en reinigingsprojecten.

Conformiteitsklasse GWSW-MdsPlan https://data.gwsw.nl/mdsplan
Betreft eveneens een eerste praktijktest van een nulmeting, waarmee u kunt meten of uw gegevens voldoende zijn voor het maken van operationele plannen en het uitwisselen van basisgegevens.

Conformiteitsklasse GWSW-Hyd https://data.gwsw.nl/hyd
Bevat kwaliteitseisen waarmee u kunt meten of uw gegevens voldoende zijn voor het maken van een hydraulische modelberekening.

Conformiteitsklasse GWSW-IMBOR https://data.gwsw.nl/imbor
Betreft het gegevensmodel en de kwaliteitseisen waarop het IMBOR-Riolering (versie 1.2) is gebaseerd. Zie ook de website van het CROW. De kwaliteitseisen voor deze conformiteitsklasse worden nog vastgesteld.

Module GWSW-RibHeen https://data.gwsw.nl/ribheen
Bevat de definitie van het uitwisselformaat Heenlevering GWSW.ribx bestand (met projectdefinitie).

Module GWSW-RibTerug https://data.gwsw.nl/ribterug
Bevat de definitie van het uitwisselformaat Teruglevering GWSW.ribx bestand (met projectresultaten).

Module GWSW-HydX https://data.gwsw.nl/hydx
Bevat de definitie van het uitwisselformaat GWSW.hydx bestand (voor hydraulische modelinstrumentaria).

GWSW-Basis

Deze module GWSW-Basis wordt in vier vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

In dit document vindt u een overzicht van de laatste aanpassingen in de GWSW Ontologie:

GWSW Logboek aanpassingen in versie 1.4 (pdf)

De concepten en soortenboom van deze module in compacte (spreadsheet) vorm:

Concepten (csv)
Soortenboom (csv)

Hoe gebruikt u deze website?

Gebruik de menu-items bovenin de pagina om te wisselen tussen de hoofdelementen van de website. De gegevensopbouw staat telkens, in de vorm van een boomstructuur, in het linker deelvenster.
Gebruik de knoppen onderin dat deelvenster om de boomstructuur volledig in- of uit te klappen. Met de knop "vouw open" maakt u alle concepten binnen de boomstructuur zichtbaar.
De boomstructuur kunt u ook in-/uitklappen per item. In de soortenboom vindt u bijvoorbeeld onder "Fysiek object" de soorten "Stelsel", "Leiding" en "Put". Dat zijn de top-concepten binnen een afvalwatersysteem.

Gebruik de zoekfunctie rechtsboven op de pagina's om GWSW-concepten te zoeken. De ontologie wordt doorzocht op de volgende concept-eigenschappen:

Meer doen met het GWSW

Voor het gebruik van het GWSW zijn nog twee andere ingangen beschikbaar, namelijk:

GWSW versies

Het nu geldende GWSW is versie 1.4 (per 1 januari 2018). Vorige versies van de modulecombinatie GWSW-Totaal zijn en blijven bereikbaar. Bijvoorbeeld, versie 1.3.2 vindt u op het adres https://data.gwsw.nl/1.3.2/totaal .


Contact

Suggesties en vragen ontvangen wij graag via gwsw@rioned.org .