Schaaldelen aanbrengen

NaamSchaaldelen aanbrengen  
URISchaaldelenAanbrengen
Definitie extern[NEN-EN 15885:2018] Lining with prefabricated segments bonded to the existing pipe, which either: a) have longitudinal joints and cover the whole of the pipe circumference, or b) cover only part of circumference  
OpmerkingBron afbeelding: www.unitracc.com
Datum start/wijz2018-04-06
Functie+Herstellen bouwwerk
+Dichtzetten inlaten
+Doorvoeren ingrijpende toestandswijziging
MechanismeSchaaldelen
Heeft kenmerk+Datum maatregel [max=1]
+Grondslag maatregel [max=1]
+Interval maatregel [max=1]
+Status maatregel [max=1]
Technologie BovenOnder [exact=1]
Heeft invoerVrijverval rioolleiding [exact=1]
Scheur (BAB) [sterke relatie]
Breuk/instorting (BAC) [zwakke relatie]
Oppervlakteschade (BAF) [sterke relatie]
Verplaatste verbinding (BAJ) [zwakke relatie]
Langsrichting (verbinding) (A) [zwakke relatie]
Poreuze buis (BAN) [sterke relatie]
Grond zichtbaar door defect (BAO) [zwakke relatie]
Holle ruimte zichtbaar dóór defect (BAP) [zwakke relatie]
Binnendringen van grond (BBD) [zwakke relatie]
Infiltratie (BBF) [zwakke relatie]
ExfiItratie (BBG) [zwakke relatie]
Heeft uitvoerGesegmenteerde lining [exact=1]
+Lining [exact=1]
Heeft supertypeRelinen