Close-fit sliplining aanbrengen

NaamClose-fit sliplining aanbrengen  
URIClose_fitSlipliningAanbrengen
Definitie extern[NEN-EN 15885:2018] Lining with a continuous pipe for which the cross-section is reduced to facilitate installation and reverted after installation to provide a close fit to the existing pipe  
[ISO 11296-3:2009] Continuous lining pipe of thermoplastic material reshaped or otherwise expanded after insertion to achieve a close fit to the existing pipeline  
Definitie internRelinen met close-fit sliplining gebeurt met lange thermoplastische buizen (meestal PE) van één of meer leidinglengtes. De aannemer brengt de liner in tijdelijk vervormde toestand in de te renoveren leiding aan. Na inbrengen zet de aannemer de liner onder druk waardoor deze zich weer ontvouwt tot een ronde buis en nauw aansluit tegen de oude buiswand  
Datum start/wijz2018-03-20 / 2018-12-03
FunctieWaterdicht maken
+Herstellen bouwwerk
+Dichtzetten inlaten
+Doorvoeren ingrijpende toestandswijziging
Heeft kenmerk+Datum maatregel [max=1]
+Grondslag maatregel [max=1]
+Interval maatregel [max=1]
+Status maatregel [max=1]
Heeft invoerVrijverval rioolleiding [exact=1]
Scheur (BAB) [sterke relatie]
Breuk/instorting (BAC) [zwakke relatie]
Oppervlakteschade (BAF) [sterke relatie]
Verplaatste verbinding (BAJ) [zwakke relatie]
Langsrichting (verbinding) (A) [zwakke relatie]
Poreuze buis (BAN) [sterke relatie]
Grond zichtbaar door defect (BAO) [zwakke relatie]
Holle ruimte zichtbaar dóór defect (BAP) [zwakke relatie]
Binnendringen van grond (BBD) [zwakke relatie]
Infiltratie (BBF) [zwakke relatie]
ExfiItratie (BBG) [zwakke relatie]
Heeft uitvoerClose fit lining [exact=1]
+Lining [exact=1]
Heeft supertypeRelinen