GWSW - Samenstelling


De samenstelling toont de hiërarchische indeling van GWSW-concepten op basis van deel – geheel. Er is sprake van een samenstelling als een GWSW-concept andere GWSW-concepten als deel heeft. Zo'n indeling wordt ook wel meronomie genoemd. De eerder in het GWSW gebruikte term "decompositie" is de ontleding van de samenstellingen (decompositie staat tegenover aggregatie).


Structuur samenstelling-boom, gebruikte iconen

De getoonde samenstelling-boom bevat concepten die deel zijn van een ander concept. De boomstructuur geeft de samenstellingen weer, uitklappen van een concept toont de mogelijke onderdelen van het concept. Net zoals bij de specialisatieboom kan ook de samenstelling van een supertype geërfd worden. Als bijvoorbeeld een Put als deel een Putschacht heeft, dan hebben alle soorten putten ook als deel een Putschacht.

De kleur van de concept-icoon markeert de wijze waarop het is samengesteld:

 Het betreffende concept is zelf geen deel van een concept maar heeft wel andere concepten als deel

 Het betreffende concept is expliciet als deel van het bovenliggende concept gedefinieerd

 Het betreffende concept is via overerving als deel van het bovenliggende concept gedefinieerd