Gegevenswoordenboek Stedelijk Water Module Kentallen

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Ga direct naar

De website met de beschrijving van GWSW Kentallen:

Belangrijke concepten in het datamodel GWSW Kentallen:
Afvoernetwerk- Het netwerk van gebieden en stelsels binnen de zuiveringskring
Afvoerrelatie- De verbindingen tussen gebieden, stelsels en zuivering
Afvoerpunt gebied- De knooppunten met kengetallen per gebied of stelsel

Presentatievorm

Deze GWSW module wordt in drie vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit concepten die een soort (klasse) zijn.
Samenstelling - Toont de samenstelling van de concepten (de deel - geheel relaties).
Collecties - Toont de deelverzamelingen van soorten en "individuals" daarvan.

Download het model

De GWSW-module Kentallen is ook in compacte (spreadsheet) vorm te downloaden: