Gegevenswoordenboek Stedelijk Water Module Kengetallen

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Ga direct naar

De website met de beschrijving van GWSW Kengetallen:

Belangrijke concepten in het deelmodel GWSW Kengetallen:
Afvoernetwerk- Het netwerk van gebieden en stelsels binnen de zuiveringskring
Afvoerrelatie- De verbindingen tussen gebieden, stelsels en zuivering
Afvoerpunt gebied- De knooppunten met kengetallen per gebied of stelsel

Presentatievorm

Dit deelmodel wordt in drie vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit concepten die een soort (klasse) zijn.
Samenstelling - Toont de samenstelling van de concepten (de deel - geheel relaties).
Collecties - Toont de deelverzamelingen van soorten en "individuals" daarvan.

Het GWSW-deelmodel Kengetallen is ook in compacte vorm (spreadsheet) te downloaden:
Of download het deelmodel in de basisvorm (RDF in Turtle-formaat):