GWSW - Relaties (Predicates)


De relatieboom bevat de binnen het GWSW gedefinieerde relaties tussen concepten. Bijvoorbeeld de relatie “hasAspect” tussen het concept Leiding en Leidingmateriaal. Het principe van navigeren is identiek aan die van de soortenboom.