Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontwikkeling van stichting RIONED. Het GWSW is een zogenaamde ontologie, een speciale datastructuur die systemen (stelsels) en processen op het gebied van Stedelijk Water beschrijft. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2. Met deze website is de inhoud van de GWSW ontologie in detail te raadplegen.

Het GWSW wordt in vijf vormen getoond (zie ook de menu-items hierboven):

Soorten
De soortenboom bestaat uit de voorkomende GWSW-soorten (of concepten/klassen).
De vertakkingen in de boom tonen soorten en ondersoorten (klassen en subklassen).

Collecties
Collecties zijn verzamelingen met daarin GWSW-soorten of (meestal) instanties daarvan.
Bijvoorbeeld: Beton is gemodelleerd als een instantie van het soort Materiaal.

Decompositie
De decompositie toont de samenstellingen van de GWSW-concepten.
Er is sprake van een samenstelling als een GWSW-concept andere concepten als deel heeft.

Relaties
De relaties tussen de GWSW-concepten zijn zo ontworpen dat daarmee een volledige beschrijving van systemen en processen mogelijk is.

Zoeken
Een lijst met alle GWSW-concepten inclusief hun synoniemen en coderingen die met de zoekfunctie van de internetbrowser geraadpleegd kan worden.GWSW modules

De GWSW ontologie is omvangrijk en is naar toepassing in modules onderverdeeld. Op dit moment zijn de volgende GWSW-modules (of combinaties daarvan) op aparte websites beschikbaar:

GWSW Bas http://data.gwsw.nl
Deze website toont de module GWSW-Bas, de basis concepten in het GWSW. De module GWSW-Bas bevat de grootste gemene noemer van de gangbare gegevensstructuren voor Stedelijk Water.

GWSW Beheer http://data.gwsw.nl/beheer
De website GWSW Beheer toont de modules GWSW-Bas en GWSW-Rib en is afgestemd op gebruik door beheersystemen. GWSW-Rib bevat de concepten voor inspectie- en reinigingsprojecten (grotendeels conform de NEN3399 en EN13508-2).

GWSW Mds http://data.gwsw.nl/mds
Deze website toont de module GWSW-Mds, de "Minimale Dataset". Deze module is onderdeel van GWSW-Bas. De "Minimale Dataset" is van oorsprong een initiatief van de Waterkring West, het is overgedragen aan Stichting RIONED en doorontwikkeld in samenwerking met een aantal gebruikers. Het bevat de minimaal benodigde gegevens voor het operationeel beheer van riolering.

GWSW MdsProj http://data.gwsw.nl/mdsproj
Deze website toont de conformiteitsklasse Mds/Project binnen de module GWSW-Mds. Deze conformiteitsklasse bevat een eerste praktijktest van een kwaliteitsmeting en is een filter op de Minimale Dataset. Het bevat gegevens die nodig zijn voor het realiseren van inspectie- en reinigingsprojecten.

GWSW Totaal http://data.gwsw.nl/totaal
De website met de gecombineerde GWSW modules. Deze site bevat de complete inhoud van het GWSW, inclusief concepten die niet direct betrekking hebben op beheersystemen.

Aan de top van de boomstructuren (zie tabblad Soorten, Collecties, enz) worden de geldende GWSW modules vermeld.GWSW versies

Het nu geldende GWSW is versie 1.3 (per 1 mei 2016). De vorige versie (1.2) van GWSW Totaal is nog bereikbaar op het adres: http://data.gwsw.nl/1.2/totaalGebruik website

De website is bedoeld om de GWSW modules gedetailleerd te kunnen inzien. Daarnaast dient de site voor het (al dan niet vanuit applicaties) rechtstreeks opvragen van conceptdefinities.

De link naar het algemene overzicht (eventueel aangevuld met /mds, /beheer, ….): http://data.gwsw.nl
De link naar een specifiek concept (als voorbeeld): http://data.gwsw.nl/leiding

Gebruik de menu-items (tabbladen) linksboven om te wisselen tussen de hoofdelementen van de website. De opbouw wordt in het linker deelventster weergegeven. Gebruik de knoppen onder in dat deelvenster om de boomstructuur volledig in- of uit te klappen.
De soortenboom kunt u ook in-/uitklappen per item. Onder “Fysiek object” vindt u bijvoorbeeld de soorten “Stelsel”, “Leiding” en “Put”. Dat zijn de top-objecten binnen een afvalwatersysteem.
Gebruik de zoekfunctie van de gebruikte internet-browser om specifiek GWSW-elementen te zoeken (bij Internet Explorer onder het menu-item Bewerken/Zoeken, of via Control-F). Gebruik zo nodig de knop “vouw open” om de gehele boom in het linker venster te kunnen lezen en doorzoeken.Tot slot

We hopen dat deze GWSW website behulpzaam voor u is. Suggesties en vragen ontvangen wij graag via gwsw@rioned.org of rechtstreeks gericht aan ons projectteam.
Naast de behandelde website zijn voor het GWSW nog een tweetal sites ingericht, namelijk voor “ontwikkelen” (review, inhoudelijke vragen, opmerkingen en verbetersuggesties: http://review.gwsw.nl) en voor “toepassen” (neutrale GWSW bronbestanden ondervragen: http://sparql.gwsw.nl ).
Voor deze websites en voor meer informatie over RIONED en het GWSW zie de website van RIONED: http://www.riool.net.