Vrijverval rioolleiding

NaamVrijverval rioolleiding  
SynoniemInzamelleiding  
Vrijvervalriool  
URIVrijvervalRioolleiding
CoderingAAA [context Inspectie leiding]
GAA [context Reinigen leiding]
DefinitieEen gesloten rioolleiding waarin het afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd.  
Zie ookhttps://data.gwsw.nl/img/Vrijverval%20rioolleiding.jpg
[IMKL:1.1/2008] Riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd (uit NEN 3300, Buitenriolering).  
[NEN 3300:1996] riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt getransporteerd  
[NEN 3398:2004] verzameling buizen tussen twee putten  
[NEN-EN 752:2008] leiding of andere constructie, gewoonlijk ondergronds, die afvalwater vanuit meer één dan lozingspunt transporteert [EN 1085:2007, definitie 2270]  
Datum start/wijz2006-11-29 / 2021-11-23
FunctieInzameling van afvalwater
Transport van afvalwater
+Voortgeleiding van materie
StructuurGesloten
TechnologieTransport door de zwaartekracht
Heeft kenmerk+Voegmateriaal (AXP, CXP, EXP, GXP, JXP) [max=1]
+Begindatum [max=1]
+Breedte leiding (ACC, GCC) [max=1]
+Diameter leiding [max=1]
+Einddatum [max=1]
+Hoogte leiding (ACB, GCB) [max=1]
+Leidingoriëntatie (AXY, GXY) [max=1]
+Lengte leiding [max=1]
+Materiaal leiding (ACD, GCD) [max=1]
+Revisietekening [min=0]
+Status functioneren [max=1]
+Toegankelijk [max=1]
+Verbindingstype (AXF, GXF) [max=1]
+Vorm leiding (ACA, GCA) [max=1]
+WIBON thema [max=1]
+Wanddikte (AXE, CXE) [max=1]
+Wandruwheid [max=1]
+Wandruwheid binnenboven [max=1]
+Wandruwheid binnenonder [max=1]
Profiel leiding [max=1]
Is uitvoer vanReinigen vrijverval leiding [inverse]
Visueel inspecteren vrijverval leiding [inverse]
+Fabrikant [inverse]
+Leverancier [inverse]
Is invoer vanReinigen vrijverval leiding [inverse]
Visueel inspecteren vrijverval leiding [inverse]
+Meting leiding [inverse]
+Eigenaar [inverse]
+Gegevensbeheerder [inverse]
+Rioleringsbeheerder [inverse]
Heeft deelLining [max=1]
Inlaat leiding [min=0]
Deelliner (B) [min=0]
Ketting [max=1]
+Bekabeling [min=0]
+Buisdeel [min=0]
+Fundering [max=1]
+Afvoerpunt gebied [max=1]
Is deel vanVrijverval rioolstelsel (AAP, CAP, GAP, JAP) [inverse]
+Warmtewinningsnet [inverse]
+Afwateringsgebied [inverse]
+Ondergrond [inverse]
+Registratief gebied [inverse]
+Risicogebied [inverse]
+Straat [inverse]
Heeft verbinding+Rioolafsluiter [max=2]
Heeft supertypeRioolleiding
Heeft subtypeBergbezinkleiding
Bergingsleiding
Blusriool
DIT-riool
DT-riool
Gemengd riool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool (ITR)
Overstortleiding
Parallelriool
Stuwrioolleiding
Tandemriool
Vuilwaterriool
Zinker
Model details
Heeft scopeCof_TOP
Validatie code3f 4f
Auteur startFiny Teitsma (Oranjewoud)
Auteur aanpassingEric van Gorkom